Poradnik Przedsiębiorcy

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku

Jak co roku, również w 2018 r. kwota minimalnego wynagrodzenia pracownika została zwiększona. Płaca minimalna została podniesiona z 2000 zł brutto w roku 2017, do 2100 zł brutto w roku 2018, czyli o 100 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie a koszty pracodawcy

W związku z powyższym w 2018 roku dla pracodawcy wzrosły również koszty zatrudnienia pracowników, których wynagrodzenie wynosi tzw. najniższą krajową. Pracodawca musi liczyć się z tym, że całkowity koszt zatrudnienia pracownika zarabiającego płacę minimalną na podstawie umowy o pracę w 2018 roku będzie kształtował się na poziomie 2 532,81 zł (2100 zł - minimalne wynagrodzenie i 432,81 zł - składki ZUS).

Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Składka obciążająca pracodawcę

Minimalne wynagrodzenie

2017 r.: 2000 zł

Minimalne wynagrodzenie

2018 r.: 2100 zł

ubezpieczenie emerytalne obciążające pracodawcę (9,76%)

195,20  zł

2000 x 9,76% = 195,20 zł

204,96  zł

2100 x 9,76% = 204,96 zł

ubezpieczenie rentowe obciążające pracodawcę (6,5%)

130,00  zł

2000 x 6,50% = 130,00 zł

136,50  zł

2100 x 6,50% - 136,50 zł

ubezpieczenie wypadkowe (1,93%)

36,00 zł

2000 x 1,93% = 36,00 zł

37,80 zł

2100 x 1,93% = 37,80 zł

fundusz pracy (2,45%)

49,00 zł

2000 x 2,45% = 49,00 zł

51,45 zł

2100 x 2,45% = 51,45 zł

fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (0,10%)

2,00 zł

2000 x 0,1% = 1,75 zł

2,10 zł

2100 x 0,1% = 1,85 zł

RAZEM (20,74%)

412,20 zł

432,81 zł