Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 roku

Jak co roku, również w 2016 r. kwota minimalnego wynagrodzenia pracownika została zwiększona. Płaca minimalna została podniesiona z 1750 zł brutto w roku 2015, do 1850 zł brutto w roku 2016, czyli o 100 zł brutto.

Pracownicy zatrudnieni po raz pierwszy otrzymają 80% płacy minimalnej, co oznacza, że ich minimalne wynagrodzenie wyniesie 1480 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie a koszty pracodawcy

W związku z powyższym w 2016 roku dla pracodawcy wzrosły również koszty zatrudnienia pracowników, których wynagrodzenie wynosi tzw. najniższą krajową. Pracodawca musi liczyć się z tym, że całkowity koszt zatrudnienia pracownika zarabiającego płacę minimalną na podstawie umowy o pracę w 2016 roku będzie kształtował się na poziomie 2231,29 zł (1850 zł - minimalne wynagrodzenie i 381,29 zł - składki ZUS).

Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Składka obciążająca pracodawcę

Minimalne wynagrodzenie

2015 r.: 1750 zł

Minimalne wynagrodzenie

2016 r.: 1850 zł

ubezpieczenie emerytalne obciążające pracodawcę (9,76%)

170,80 zł

1750 x 9,76% = 170,80 zł

180,56 zł

1850 x 9,76% = 180,56 zł

ubezpieczenie rentowe obciążające pracodawcę (6,5%)

113,75 zł

1750 x 6,50% = 113,75 zł

120,25 zł

1850 x 6,50% - 120,25 zł

ubezpieczenie wypadkowe (1,93%)

33,78 zł

1750 x 1,93% = 33,78 zł

33,30 zł

1850 x 1,93% = 33,30 zł

fundusz pracy (2,45%)

42,88 zł

1750 x 2,45% = 42,88 zł

45,33 zł

1850 x 2,45% = 45,33 zł

fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (0,10%)

1,75 zł

1750 x 0,1% = 1,75 zł

1,85 zł

1850 x 0,1% = 1,85 zł

RAZEM (20,74%)

362,96 zł

381,29 zł