0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Terminy podatkowe, gdy wypadają w dzień wolny

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niejednokrotnie w ciągu trwania roku podatkowego zdarza się, że podatnik ma pewne zobowiązania, z których musi się wywiązywać w określonym ustawowo czasie. Jak postępować w sytuacji, kiedy w czasie w jakim istnieje prawo do załatwienia danej sprawy np. odwołania od decyzji urzędu skarbowego, występują dni wolne? Otóż inne zasady panują, kiedy dzień wolny wypada w trakcie tego okresu, a inaczej jest kiedy występuje w ostatnim dniu terminu. Sprawdź, jak postąpić gdy terminy podatkowe wypadają w dni wolne!

Oprócz wskazywania konkretnej daty wywiązania się z danego obowiązku lub uprawnienia, organy podatkowe posługują się także wyznaczaniem przedziałów czasowych. Głównym przyjętym postępowaniem jest zasada, iż w dniu zaistnienia pewnego zdarzenia, przy wyliczaniu ilości dni nie jest brany pod uwagę dzień, w którym zdarzenie to nastąpiło. Natomiast za upływ wyznaczonego czasu rozumie się zakończenie ostatniego z wyznaczonej liczby dni.

Dzień wolny w trakcie trwania okresu

Przy wykonywaniu określonej czynności ograniczonej przedziałem 7 lub 14 dni, podatnik może mieć mniej czasu, jeżeli w trakcie jego trwania występują dni wolne od pracy. W takim przypadku wlicza się do tego okresu zarówno dni robocze oraz wolne od pracy - soboty, niedziele, a także święta.

Terminy podatkowe przypadające na dzień wolny 

Terminy podatkowe co do zasady nie mogą przypadać na dni wolne oraz święta. Regulują to przepisy Ordynacji podatkowej, z których wynika, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniach wolnych od pracy. W związku z tym, święto wypadające na koniec przedłuży czas możliwy na wykonanie określonej czynności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów