0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Terminy wysyłania deklaracji VAT-7 - kiedy upływają?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Mam pytanie odnośnie wysyłania deklaracji VAT-7 do urzędu. Jakie są terminy wysyłania deklaracji VAT-7, czy jeżeli wyślę ją 25 dnia miesiąca, to będzie to zgodne z prawem?

Jan, Kłodzko

Tak, może Pan wysłać deklarację 25 dnia miesiąca.

Proszę dodatkowo pamiętać, że obowiązek wysyłki elektronicznej deklaracji VAT od stycznia 2017 r. (lub I kwartału 2017 roku) będzie dotyczył podatników:

  • zobligowanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE;

  • będących dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, oraz nabywcami tych towarów lub usług (uczestnicy obrotu objętego procedurą odwrotnego obciążenia);

  • obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jeśli nie jest Pan objęty obowiązkiem wysyłki elektronicznej deklaracji VAT-7 proszę pamiętać, iż bieg terminu zwrotu podatku rozpoczyna się z dniem wpływu deklaracji podatnika do urzędu skarbowego, a nie złożenia deklaracji w placówce pocztowej.

Dodatkowo proszę pamiętać, że dokonując wysyłki deklaracji za pośrednictwem Poczty Polskiej liczy się data stempla. W każdym innym przypadku będzie to faktyczna data wpływu do US.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów