0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o udzielenie indywidualnej interpretacji podatkowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przepisy prawa podatkowego nie zawsze jasno i wyraźnie wytyczają drogę, którą powinien poruszać się przedsiębiorca. Niejednokrotnie zdarza się, że w spornych kwestiach inne zdanie mają poszczególne organy skarbowe czy sądy administracyjne. Jak powinien wobec tego postąpić podatnik, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje karno-skarbowe?

 

Ministerstwo Finansów przewidziało w takim przypadku pomoc - indywidualną interpretację podatkową. Przez to pojęcie rozumie się specjalne pismo, wydawane w imieniu Ministra Finansów przez organ podatkowy na wniosek podatnika. Uwzględnia się w nim wszystkie aspekty sprawy, zwracając uwagę zarówno na przepisy prawne, jak i szczególną sytuację podatnika. Jeśli interpretacja zostanie wydana na korzyść zgłaszającego wniosek, organ podatkowy nie musi podawać uzasadnienia, w przypadku oceny negatywnej takie uzasadnienie musi się w piśmie znaleźć.

Indywidualna interpretacja podatkowa chroni przedsiębiorcę. Nawet, jeśli zawarte w niej postanowienia zostaną podważone przez inne organy, stosowanie się do jej zaleceń nie może podlegać karze. Dlatego też warto wiedzieć, jak taką interpretację uzyskać.

Wystąpić z wnioskiem o interpretację podatkową może każdy - osoba fizyczna, osoba prawna, podatnik, płatnik, a także osoby nie posiadające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Polski.

Wniosek składa się, wykorzystując formularze ORD-IN(5) (obowiązujący od 11 lutego 2013 r.) oraz ORD-IN(A) - ten drugi nie jest obowiązkowy, natomiast dostarcza dodatkowego miejsca na opis sprawy i stanowiska wnioskodawcy. Formularze dostępne są w urzędach skarbowych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do właściwego organu, uprawnionego do wydawania interpretacji. W zależności od województwa jest to:

  • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - dla województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodnio-pomorskiego,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - dla województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - dla województwa mazowieckiego oraz wnioskodawców, którzy mają miejsce zamieszkania i siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Dyrektor izby Skarbowej w Łodzi - dla województw lubelskiego, łódzkiego, opolskiego i świętokrzyskiego,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - dla województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Wraz ze złożeniem wniosku należy uiścić opłatę w wysokości 40 zł od zdarzenia obecnego lub przyszłego. Oznacza to, że jeśli zapytanie dotyczy wyłącznie jednej sprawy obecnej lub która wydarzy się w przyszłości, podatnik wpłaca 40 zł, jeśli jednak na jednym wniosku znajduje się więcej jednostkowych zapytań, od każdego z nich należy uiścić opłatę. Kwotę można przelać na konto bankowe lub też wpłacić w kasie właściwej izby skarbowej. Opłata powinna wpłynąć do 7 dni od złożenia wniosku, w przeciwnym razie podatnik zostanie wezwany do jej uiszczenia. Jeśli także wtedy środki nie zostaną przekazane, wniosek pozostanie nierozpatrzony.

Po dopełnieniu formalności przez przedsiębiorcę, organ podatkowy powinien bez zbędnej zwłoki, w terminie najpóźniej 3 miesięcy od wniesienia wniosku wydać indywidualną interpretację.

Jak widać, uzyskanie interpretacji indywidualnej to koszt niewielki zarówno w kwestii pieniędzy, jak i koniecznych formalności, natomiast może uchronić podatnika przed znacznie bardziej dotkliwymi konsekwencjami karno-skarbowymi. W sytuacji niejasnej warto zastanowić się nad takim wyjściem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów