0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Trzynasta pensja – komu należy ją wypłacić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W zeszłym roku zatrudniłem kilku pracowników. Jedna z tych osób upomniała się o wypłatę trzynastki. Czy muszę wypłacić pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne? Czy trzynasta pensja wypłacana jest w każdym zakładzie?

Sławomir, Malbork

Trzynasta pensja nie ma charakteru powszechnego i wypłacana jest grupom zawodowym, których dotyczą odpowiednie prawne regulacje. Według ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej przysługuje ona pracownikom:

  • jednostek państwowej sfery budżetowej,

  • zatrudnionym w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach 

  • samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne otrzymują zatem pracownicy oświaty oraz osoby pracujące w urzędach państwowych i urzędach gmin, biurach poselskich i senatorskich.  

W innych zakładach pracy trzynasta pensja może być wypłacana, jednak nie będzie to dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozumieniu ww. ustawy, ponieważ pracodawców pozabudżetowych nie obowiązują takowe regulacje. Warto jednak zwrócić uwagę na art. 77(1) oraz 77(2) § 2 Kodeksu pracy, z którego można wyczytać, że w przedsiębiorstwach prywatnych warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy. Pracodawca np. w regulaminie wynagradzania może ustalić świadczenia związane z pracą oraz zasady ich przyznawania. Czyli w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania pracodawca może uregulować kwestię wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę. 

Należy pamiętać, że jeżeli wprowadzono zapis dotyczący trzynastej pensji w regulaminie wynagradzania, w układzie zbiorowym pracy lub w umowie o pracę i pracownik spełnił warunki niezbędne do przyznania tego świadczenia, wówczas pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów