0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wynagrodzenie wypłacane w obcej walucie - czy jest zgodne z prawem?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej i zostały otwarte granice, polskie firmy zaczęły odważniej prowadzić swoje interesy poza granicami kraju. Wiele z nich doszło do takiego etapu, że mają tylko zagranicznych kontrahentów i praktycznie w całości prowadzą rozliczenia w obcej walucie (euro lub dolarach). Niektórzy z nich chcieliby rozliczać się także ze swoimi pracownikami w walucie obcej. Nie rzadziej wynika to też z tego, że zatrudniani są obcokrajowcy, którzy również woleliby otrzymywać wynagrodzenie w walucie innej niż złotówki. Czy wynagrodzenie wypłacane w obcej walucie jest zgodne z przepisami?

Wynagrodzenie należy przeliczyć po kursie NBP

Zasady wypłacania wynagrodzenia najszerzej opisane są w Kodeksie pracy. Jednak w celu ustalenia zasad wypłacania wynagrodzenia w obcej walucie, należy się posiłkować również Kodeksem cywilnym - wskazuje na to art. 300 kp, który przekierowuje do Kodeksu cywilnego w sprawach nieunormowanych przez sam Kodeks pracy. Kodeks cywilny w art. 358 określa, że wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna stanowi inaczej. Należy to rozumieć w ten sposób, że jeśli wynagrodzenie jest wypłacane w walucie obcej, to jej wartość należy przeliczyć według kursu NBP.

Wyrównanie pensji minimalnej

Bez względu na to, w jakiej walucie wypłacane jest wynagrodzenie pracownika, należy bezwzględnie przestrzegać kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Jeśli więc po przeliczeniu okazałoby się, że wynagrodzenie jest niższe niż obowiązujące w Polsce wynagrodzenie minimalne, pracodawca jest obowiązany wyrównać tę różnicę.

Przykład 1.

Obywatel Niemiec jest zatrudniony w firmie, która prowadzi swoją działalność na terenie Niemiec, chociaż siedziba mieści się w Polsce i tu też prace wykonuje pracownik. Strony zawarły umowę, w której ustaliły wynagrodzenie w wysokości 3 000,00 euro brutto, wypłacane zawsze w ostatnim dniu miesiąca.

Wyliczenia:

  • Wynagrodzenie 3 000,00 euro należy przeliczyć po kursie z 30.08.2023 roku, który wynosił 4,4200 zł ; 3 000,00 euro x 4,4200 zł = 13 260,00 zł
  • Kwotę po przeliczeniu należy rozliczyć według standardowych wyliczeń listy płac. W związku z tym wynagrodzenie netto będzie wynosiło
    9 369,27 zł
  • Kwotę netto należy ponownie przeliczyć na kurs euro 
    9 369,27 zł : 4,4200 zł = 2 119,74 euro.

Pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie w kwocie 2 119,74 euro.

Wynagrodzenie wypłacane w obcej walucie tylko za zgodą pracownika

Wynagrodzenie wypłacane w obcej walucie możliwe jest tylko w sytuacji, kiedy zgodzą się na to obie strony umowy. Pracodawca nie może jednostronnie wymusić na pracowniku wypłacania wynagrodzenia w innej walucie. Najlepiej w umowie o pracę zamieścić zapis o tym, w jakiej walucie wynagrodzenie będzie wypłacane.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów