Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Dorociak Katarzyna

Opóźnienie w opłacie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe - termin rezygnacji Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może opłacać składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak można do niego przystąpić i czy są jakiekolwiek konsekwencje w razie opóźnienia w zapłacie tej składki! czytaj dalej

Wyliczenie składki zdrowotnej u ryczałtowca

Wyliczenie składki zdrowotnej u ryczałtowca Wyliczenie składki zdrowotnej u ryczałtowca od 2022 roku będzie bardziej skomplikowane. Wysokość składki zdrowotnej będzie zależna od dwóch czynników: przychodów przedsiębiorcy oraz przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. Przeczytaj! czytaj dalej
2022-01-17

Prawo pracy

Płaca minimalna w 2022 roku a koszty przedsiębiorcy

Ile wynosi płaca minimalna i koszty przedsiębiorcy w 2022? Płaca minimalna w 2022 roku wzrośnie o 210 złotych brutto w porównaniu do roku ubiegłego. ile wyniesie całkowity koszt zatrudnienia pracownika przez pracodawcę? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj obowiązujące stawki wynagrodzenia minimalnego! czytaj dalej
2022-01-13

Urlopy i inne

Wprowadzenie rocznego okresu rozliczeniowego jest opłacalne!

Czy wprowadzenie rocznego okresu rozliczeniowego jest opłacalne? Wprowadzenie rocznego okresu rozliczeniowego w określonych przypadkach może być bardzo opłacalne. Jednak należy przy tym pamiętać o wielu zmiennych. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, kiedy wprowadzić dłuższy okres rozliczeniowy! czytaj dalej
2022-01-11

Prawo pracy

Kiedy następuje nabycie prawa do 26 dni urlopu?

Kiedy pracownik nabywa prawo do 26 dni urlopu? Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Od czego zależy staż urlopowy? Jak w praktyczny sposób dokonać jego wyliczeń? Przeczytaj artykuł i sprawdź ile Tobie należy się dni urlopu! czytaj dalej

Mały ZUS Plus 2022 – jakie zmiany nas czekają?

Mały ZUS zmiany Przedsiębiorca może korzystać z różnych ulg w opłacaniu składek, jeśli spełni odpowiednie warunki. Czy mały ZUS 2022 pozwoli osobie osiągającej niskie przychody na duże oszczędności? Jak skorzystać z tej ulgi? Przeczytaj i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Wyrejestrowanie płatnika składek z ZUS

Wyrejestrowanie płatnika składek z ZUS-u Płatnikiem składek jest każda osoba lub podmiot zobowiązany przepisami do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za siebie lub innych ubezpieczonych, z jakiegokolwiek tytułu. Kiedy wyrejestrowanie płatnika składek z ZUS-u jest konieczne? Sprawdź! czytaj dalej
2021-11-25

Prawo pracy

Jak wyglądają etapy zatrudnienia pracownika w praktyce?

Jak wyglądają etapy zatrudnienia pracownika w praktyce? Decydując się zatrudnić pracownika w firmie, należy podjąć kilka decyzji i pamiętać o wielu formalnościach. Jak wyglądają etapy zatrudnienia pracownika w praktyce? Sprawdź w artykule i dowiedz się, jak rozpocząć zatrudnienie pracownika! Przeczytaj! czytaj dalej

Rozwiązanie umowy w trakcie ciąży a prawa pracownicy

Rozwiązanie umowy w trakcie ciąży - czy jest możliwe? Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży pracowniczki, a także w okresie jej urlopu macierzyńskiego. Kodeks pracy przewiduje jednak sytuacje, kiedy może nastąpić rozwiązanie umowy w trakcie ciąży Sprawdź to! czytaj dalej
2021-11-18

Prawo pracy

Polski Ład - wyliczanie wynagrodzeń zleceniobiorców po zmianach w 2022 r.

 POLSKI ŁAD - Wyliczanie wynagrodzeń zleceniobiorców po zmianach w 2022 r. Jak zmiany w składce zdrowotnej wpłyną na wynagrodzenie netto od stycznia 2022 r.? Czy wynagrodzenie, które będą otrzymywać osoby na umowach cywilnoprawnych? Sprawdź jak wygląda wyliczanie wynagrodzeń zleceniobiorców po zmianach w 2022 r.? czytaj dalej