0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

O jakie opłaty pomniejszane jest wynagrodzenie brutto?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto. Oznacza to, że jest to najniższe możliwe wynagrodzenie, jakie pracodawca może wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę na cały etat. Ile “na rękę” dostanie pracownik? Okazuje się, że dla wielu odpowiedź nie będzie łatwa. Bowiem wielu Polaków nie potrafi wyjaśnić, czym różni się wynagrodzenie brutto od wynagrodzenia netto. Dlatego postanowiliśmy to wyjaśnić w niniejszym artykule. Brutto, netto - poznaj różnice!

Co składa się na wynagrodzenie brutto?

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika, jaki ponosi pracodawca, to wynagrodzenie brutto oraz składki ZUS obciążające pracodawcę. Oba rodzaje należności są kosztem uzyskania przychodu przedsiębiorstwa. Składki ZUS są potrącane z wynagrodzenia pracownika jak również z kieszeni przedsiębiorcy. W praktyce musi pokrywać je przedsiębiorca, to on jest odpowiedzialny za uregulowanie należności, pracownik nie może uniknąć płacenia podatków i składek. Na umowie o pracę pracownik ma podane wynagrodzenie brutto a kwota, którą dostaje na konto jest dużo niższa. Gdzie znikają nasze pieniądze? Pracodawca zobowiązany jest odprowadzać od naszej pensji składki na:

 • ubezpieczenie społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • podatek dochodowy.

Wartość potrącanych składek określa poniższa tabela: 

Rodzaj składki

Stopy procentowe

Pokrywa pracownik

Pokrywa pracodawca

na ubezpieczenie wypadkowe

0,67%-3,33%

-

0,67%-3,33%

na ubezpieczenie chorobowe

2,45%

2,45%

-

na ubezpieczenie rentowe

8,00%

1,5%

6,5%

na ubezpieczenie emerytalne

19,52%

9,76%

9,76%

Zróżnicowanie stóp procentowych regulują przepisy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Standardowa stopa składki na ubezpieczenie wypadkowe w 2022 roku wynosi 1,67%.

Przy obliczaniu wynagrodzenia netto od wynagrodzenia brutto należy odjąć wartość składek na ubezpieczenia społeczne, które pokrywa pracownik.

Jak ustalić, ile będzie wynosiło wynagrodzenie netto?

Aby obliczyć, ile faktycznie wpłynie na nasze konto, od wynagrodzenia brutto należy odjąć także składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Składka zdrowotna wynosi 9%, oblicza się ją od pensji pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne.

Od tej zasady jest wyjątek. Jeśli obliczona składka byłaby większa od zaliczki na podatek dochodowy, należy ją obniżyć do wysokości zaliczki. Od 1.01.2022 r. nadal należy stosować ograniczenie składki do wysokości zaliczki podatku. Zmianie uległ sposób wyliczania naliczonej zaliczki podatku, do której należy przyrównać kwotę składki zdrowotnej. Podczas naliczania wynagrodzenia wypłacanego od 1.01.2022 r. do poprawnego wyliczenia kwoty składki zdrowotnej 9% ustalane jest jaka byłaby składka zdrowotna, gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na dzień 31.12.2021.  Szczegóły można znaleźć w artykule: Obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

Aby obliczyć ile wyniesie zaliczka na podatek dochodowy, należy:

 1. Od wynagrodzenia brutto odjąć składki na ubezpieczenia społeczne,
 2. następnie od uzyskanej kwoty odjąć koszt uzyskania przychodów:
 • - jeśli pracownik mieszka w miejscowości zakładu pracy - wynosi on 250 zł,
 • - jeśli pracownik mieszka poza miejscowością zakładu pracy - wynosi on 300 zł.,
 • odejmuje się ulgę dla klasy średniej stosując jeden ze wzorów
  • (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł
  • (A x (– 7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł
 • kwotę zaokrągla się do pełnych złotych - jest to podstawa do obliczenia podatku dochodowego,
 • podstawę do obliczenia podatku dochodowego należy przemnożyć przez 17 lub 32% w zależności od progu podatkowego,
 • następnie odjąć kwotę wolną od podatku (450 zł) - tylko, gdy pracownik podpisał oświadczenie PIT-2,
 • Jak widać, samodzielne obliczanie może być kłopotliwe. Można jednak skorzystać z internetowych kalkulatorów wynagrodzeń.

  Od 1 lipca 2022 roku planowana jest przepisów, zgodnie z zapowiedziami stawka podatku zostanie obniżona do 12%, a kwota wolna będzie wyniosła 300zł i będzie można ją podzielić aż na 3 płatników. Dodatkowo zostanie usunięta ulga dla klasy średniej.

  Schemat wyliczenia wynagrodzenia

  Aby lepiej wytłumaczyć sposób wyliczania wynagrodzeń, warto przeanalizować poniższy schemat.

  Przykład 2.

  W umowie podane jest wynagrodzenie w kwicie 3200 zł brutto. Ile pracownik dostanie na rękę?

  Wynagrodzenie brutto 3200 zł będzie dzielić się następująco:

  Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego

  2761,28 zł

  Koszty uzyskania przychodu

  250 zł

  Podstawa opodatkowania

  2511 zł 

  Podatek

  0 zł

   Ustalenie wysokości składek finansowanych przez pracownika:

  Ubezpieczenie Emerytalne (pracownik)

  312,32 zł

  Ubezpieczenie Rentowe (pracownik)

  48,00 zł

  Ubezpieczenie Chorobowe (pracownik)

  78,40 zł

  Ubezpieczenie Zdrowotne

  248,52 zł

   Ustalenie wysokości składek finansowanych przez pracodawcę:

  Ubezpieczenie Emerytalne (pracodawca)

  312,32 zł

  Ubezpieczenie Rentowe (pracodawca)

  208,00 zł

  Ubezpieczenie Wypadkowe (pracodawca)

  21,44 zł 

  Ubezpieczenie na Fundusz Pracy (pracodawca)

  78,40 zł

  Ubezpieczenie na FGŚP (pracodawca)

  3,20 zł

  Oznacza to, że całkowity koszt jaki ponosi pracodawca zatrudniający tego pracownika, wynosi 3823,36 zł. Wynagrodzenie netto, czyli wypłata która wpłynie na konto pracownika, wyniesie2512,76zł.

  Warto zaznaczyć, że w skład wynagrodzenia brutto wchodzą także wszystkie:

  • premie,
  • dodatki,
  • nadgodziny,
  • wynagrodzenie chorobowe,
  • ekwiwalent za urlop.

  Jednocześnie trzeba pamiętać, iż:

  • odprawy rentowe i emerytalne,
  • diety i zwrot kosztów podróży służbowej,
  • nagrody jubileuszowe,
  • odprawy

  nie podlegają oskładkowaniu.

  Naliczenie wynagrodzenia w systemie wFirma

  Zatrudniając pracowników na podstawie umowy o pracę, każde wypłacone wynagrodzenie należy udokumentować listą płac. Taki dokument można w prosty sposób utworzyć w systemie wFirma. Po wprowadzeniu danych pracownika i dodania mu umowy wystarczy przejść do przejść do zakładki KADRY » LISTY PŁAC » MENU » ZBIORCZE i wybrać DODAJ » LISTĘ PŁAC, wskazując umowę z jakiej chcemy wypłacić wynagrodzenie.

  Wynagrodzenie brutto na liście płac

  Na podstawie tak utworzonej listy płac będzie można sporządzić deklarację rozliczeniową ZUS za pracowników oraz wyliczyć zaliczkę na PIT-4R od wynagrodzeń.

  Artykuły
  Brak wyników.
  Więcej artykułów
  Wzory
  Brak wyników.
  Więcej wzorów