0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Uciążliwa działalność gospodarcza sąsiada – prawne możliwości

Wielkość tekstu:

Mieszkanie w spokojnej okolicy zostało zakłócone przez nową firmę sąsiada? Choć nie możesz mu zabronić prowadzenia działalności, to jednak zgodnie z prawem masz możliwość nie zgodzić się na szkodliwą immisję. Przeczytaj, co możesz zrobić, gdy pod Twoim oknem powstanie uciążliwa działalność gospodarcza sąsiada. Poznaj swoje prawa!

Uciążliwa działalność gospodarcza sąsiada, czyli jaka?

W Polsce obowiązuje zasada swobody zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika z tego, że niestety każdy może założyć firmę, nie pytając o zgodę sąsiadów, tym bardziej, jeśli dysponuje swoim lokalem, to może robić tam co chce. Nie oznacza to jednak, że jako sąsiad hałaśliwej myjni samochodowej, zakładu chemicznego emitującego trujące opary, czy nieprzyjemnie pachnącej hodowli zwierząt jesteś bezbronny. Możesz działać zarówno w zakresie prawa administracyjnego (prośba o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Handlową), jak i karnego lub cywilnego (pozew).

Prawnie, na drodze postępowania sądowego można zobowiązać sąsiada do zaniechania uciążliwych działań, np. jeśli za Twoim oknem powstanie myjnia dla samochodów ciężarowych, to możesz wystąpić do sądu o to, by uciążliwa działalność gospodarcza sąsiada nie hałasowała np. w godzinach porannych, lub nie emitowała hałasu o wysokim natężeniu albo, by właściciel zakładu naprawił drogę dojazdową do posesji, bo została zniszczona przez ciężkie samochody wjeżdżające do zakładu. Jednak nie masz prawa zabronić swojemu sąsiadowi prowadzenia tej działalności.

Korzystanie z lokalu zgodnie z Kodeksem cywilnym

Kupując lokal, możesz robić w nim, co chcesz. Kodeks cywilny (art. 144) przewiduje jednak, że właściciel lokalu nie powinien prowadzić tzw. działań ponad przeciętną miarę, które zakłócają korzystanie z sąsiednich nieruchomości.

Ocena tego, czy uciążliwa działalność gospodarcza sąsiada podejmuje tak właśnie postrzegane działania, odbywa się na podstawie dotkliwości generowanych zakłóceń. W procesie tym brane są pod uwagę np. przeznaczenie nieruchomości (czy jest to budynek mieszkalny) oraz stosunki miejscowe tzn. co jest dopuszczalne w danym czasie i miejscu.

Co możesz zrobić z uciążliwą działalnością sąsiada?

Uciążliwość prowadzonych działań można ograniczyć, wykazując, że dana firma prowadzi działania, których skutki odczuwają sąsiedzi, czyli tzw. immisje. Immisje mogą być bezpośrednie np. odprowadzanie przez firmę ścieków lub wyrzucanie śmieci na sąsiednią posesję. Drugi rodzaj takich działań to immisje pośrednie np. hałas, dym, szkodliwe opary, niebezpieczne odpady składowane na posesji należącej do firmy.
Możesz jako sąsiad żądać zaprzestania uciążliwych działań, czyli zaniechania tych działań lub przywrócenia stanu sprzed ich pojawienia się w okolicy np. naprawienia zniszczonego wjazdu na posesję. Na podstawie przedstawionych przez sąsiada roszczeń, sąd może zakazać firmie wykonywania konkretnych czynności.

Jak sformułować pozew?

Powód, czyli osoba, która składa pozew, wskazuje sądowi, czego dokładnie się domaga np. utylizacji groźnych odpadów. Pozew należy złożyć w sądzie właściwym ze względu na miejsce, w którym znajduje się posesja.
W pozwie muszą się znaleźć takie informacje jak:

  1. Data i miejsce złożenia dokumentu.
  2. Imię, nazwisko, adres, PESEL powoda.
  3. Dane pozwanego (imię, nazwisko albo nazwa firmy i jej adres).
  4. Czego domaga się osoba składająca pozew.
  5. Uzasadnienie żądania – okoliczności sprawy, miejsce zamieszkania powoda i gdzie znajduje się uciążliwa działalność gospodarcza sąsiada, opis okolicy, jak firma utrudnia życie mieszkańcom.
  6. Dowody np. zdjęcia, nagrania, dokumenty, zeznania świadków itp.
  7. Podpis osoby składającej pozew.

Firma może zostać skazana na areszt do 30 dni, grzywnę lub ograniczenie wolności (zgodnie z Przepisem art. 51. § 1 Kodeksu wykroczeń). Zanim zostanie złożony pozew, należy wezwać policję, która sporządzi notatkę z przyjazdu. Taki dokument może okazać się pomocny w postępowaniu sądowym przeciwko uciążliwej firmie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów