0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W życiu zdarzają się sytuacje kiedy przedsiębiorca nie jest w stanie sprostać swoim zobowiązaniom wobec fiskusa. Jeśli podatek nie zostanie zapłacony w terminie powstanie tzw. zaległość podatkowa. W pewnych sytuacjach można starać się o jej umorzenie składając wniosek o umorzenie zaległości podatkowej.

Umorzenie zaległości podatkowej

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej powinien być podyktowany ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Należy mieć jednak na uwadze, że nawet bardzo dobre umotywowanie składanego wniosku nie jest jeszcze gwarancją sukcesu. O tym czy zaległość podatkowa zostanie umorzona ostatecznie i tak decyduje organ podatkowy na podstawie swojej subiektywnej oceny. Po otrzymaniu wniosku organ podatkowy zobowiązany jest wyjaśnić oraz przeanalizować okoliczności sprawy, a swoje ustalenie zawrzeć w uzasadnieniu decyzji. Przy wydawaniu decyzji o umorzeniu (lub nie) zaległości podatkowej pod uwagę brana jest wyłącznie sytuacja obecna - przeszłe zdarzenia zachodzące w działalności gospodarczej nie mają znaczenia.

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej - kto może złożyć?

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej może złożyć:

 • podatnik,
 • płatnik,
 • inkasent,
 • spadkobierca podatnika lub płatnika,
 • osoby trzecie.

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej - co powinien zawierać?

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko/pełną nazwę firmy;
 • dane adresowe/ adres siedziby albo miejsca prowadzenia działalności;
 • numer identyfikacji podatkowej;
 • nazwę organu podatkowego oraz adres;
 • zakres żądania;
 • uzasadnienie ;
 • podpis;
 • załączniki;

Wydanie decyzji o umorzeniu zaległości podatkowej

Organ podatkowy ma obowiązek rozpatrzyć wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w trybie  niezwłocznym. W bardzo skomplikowanych i wyjątkowych sytuacjach czas oczekiwania na decyzje może wynosić 2 miesiące. W sytuacjach standardowych powinien być jednak krótszy - nie powinien przekraczać miesiąca. W przypadku braków we wniosku, organ podatkowy wystąpi z prośbą do osoby składającej wniosek o jego uzupełnienie. Podatnik ma na to 7 dni, w przeciwnym razie wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów