0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Motywowanie pracowników nie musi być kosztowne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Większość badań poświęconych pobudzanie motywacji do pracy wskazuje, że bodźce finansowe, czyli wysokość płacy, premie i podwyżki skutecznie wpływają na podniesienie wydajności zatrudnionych osób. Czy motywowanie pracowników odbywa się wyłącznie za pośrednictwem pieniędzy? A może istnieją efektywne sposoby pozafinansowego stymulowania wydajności pracujących osób?

Motywowanie pracowników – znaczenie płacy zasadniczej i bodźców pozafinansowych   

Wynagrodzenie, które otrzymuje pracownik za wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, ma pozwolić na zaspokojenie potrzeb niższego rzędu – egzystencjalnych oraz bezpieczeństwa. Płaca zasadnicza warunkuje przyjęcie danej oferty pracy i podjęcie określonego wysiłku, zmierzającego do prawidłowego wykonania danego zadania. Z kolei przyznawane premie mają motywować do wzrostu zaangażowania i uzyskiwania lepszych wyników pracy.

Nie zawsze pracodawca jest w stanie pozwolić sobie na regularne przyznawanie coraz to większych premii motywacyjnych. Czy w takim razie powinien w ogóle zrezygnować z motywowania pracowników? Nie. Istnieje szereg pozafinansowych bodźców motywacyjnych, które skutecznie oddziałują na motywację zatrudnionych osób. Oczywiście, w przyjętym systemie motywacyjnym podstawę będzie stanowiła płaca zasadnicza, gwarantująca uzyskiwanie przeciętnej wydajności. Zwiększenie zaangażowania będzie możliwe dzięki wprowadzeniu drobnych zmian w kontakcie z pracownikami, gdyż klimat pracy ma bardzo duże znaczenie na wzrost efektywności zatrudnianych osób.

Motywowanie pracowników – proces realizowany każdego dnia

Maciej Sasin (trener i coach Akademii Rozwoju Kompetencji) zwraca uwagę, że nie można wziąć urlopu od motywowania pracowników. Stymulowanie ich wydajności jest konieczne każdego dnia. Feedback jest bardzo ważny. Należy informować pracowników o popełnianych rzez nich błędach i niedociągnięciach, ale nie można zapominać o tym, co zrobili dobrze. Niektórym kierownikom wydaje się, że poprawne wykonanie zadania stanowi obowiązek pracownika – nie należy go za to chwalić. Jednak zatrudnione osoby patrzą na to zupełnie inaczej. Czują, że ich wysiłki nie są doceniane i nikt nie uważa ich pracę za wartościową.

Otrzymywanie wyłącznie negatywnych informacji zwrotnych dotyczących wykonywanej pracy także nie oddziałuje na motywację. Po pewnym czasie pracownik zastanawia się, czy w ogóle warto angażować się w podejmowane działania, skoro ich efekt nie jest przez nikogo zauważany. Wtedy spada wydajność, a nawet i bodźce finansowe czasem nie są w stanie stymulować motywacji do pracy.

Co należy zrobić? Każdego dnia trzeba poszukiwać takich zachowań pracownika, które mogą stanowić wzór dla innych. Twój księgowy niezwykle szybko uporał się ze swoimi zadaniami? Pochwal go za to. Dzięki temu poczuje się dowartościowany i będzie wiedział, że jego wysiłek przekłada się na efekty uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

Motywowanie pracowników - metody pozafinansowe

Chciałbyś dowartościować pracownika, ale nie wiesz, jak to zrobić? Wystarczy, że regularnie będziesz stosował kilka z poniższych sposobów motywowania pracowników, a możesz spodziewać się, że nastąpi wzrost zaangażowania oraz wydajności zatrudnianych przez ciebie osób. 

Do pozafinansowych sposobów motywowania można zaliczyć:

 • wysyłanie wiadomości z pochwałą za poprawnie wykonane zadania,

 • chwalenie pracownika na forum całego zespołu,

 • zorganizowanie konkursu na pracownika miesiąca,

 • codzienne rozmowy z pracownikami,

 • rozpoznawanie nastroju pracownika i okazywanie empatii, kiedy ma on zły dzień,

 • zachęcanie do zadawania pytań i udzielanie na nie odpowiedzi,

 • niestosowanie złośliwych uwag w przypadku, kiedy pracownik nie może poradzić sobie z wykonaniem zadania,

 • wyrażanie uznania w przypadku zakończenia projektu, których  trwał bardzo długo i wymagał poświęcenia wielu godzin pracy,

 • podziękowanie za pracę w godzinach nadliczbowych,

 • wskazywanie wkładu pracownika w efekty osiągane przez organizację,

 • organizowanie prezentacji podsumowujących osiągnięcia poszczególnych pracowników,

 • przeprowadzanie rozmów motywujących z pracownikami, którzy nie odznaczają się ponadprzeciętną wydajnością pracy.

Ważne!

Pamiętaj, że pochwały mają większy wpływ na motywację zatrudnionej osoby, jeśli zostaną udzielone na forum. Okażesz w ten sposób swoje uznanie. Natomiast nagany powinny być przekazywane w indywidualnej rozmowie przeprowadzanej tylko z wybranym pracownikiem.  

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów