0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pracownicy z pokolenia Y – jak ich motywować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Stworzenie skutecznego systemu motywacyjnego jest uzależnione od poznania wartości, przekonań i postaw, które są cenione przez pracowników. Dowiadując się więcej o sposobach spędzania wolnego czasu, marzeniach oraz dążeniach zatrudnionych osób można dobrać takie bodźce motywacyjne, które będą oddziaływały na ich motywację. Wielu pracodawców zauważyło już, że młodzi pracownicy charakteryzują się nieco odmiennymi potrzebami i oczekiwaniami niż ich starsi koledzy. Sama premia finansowa i jasna ścieżka kariery nie przyczyniają się do zwiększenia wydajności zatrudnianych osób. Czy przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na pozafinansowe czynniki motywacyjne? W jaki sposób powinni być motywowani pracownicy z pokolenia Y

Pracownicy z pokolenia Y – kto to jest?

Pokolenie Y to osoby urodzone po pokoleniu wyżu demograficznego po II wojnie światowej do 2001 r. Socjologowie zauważają ogromne podobieństwa w sposobie spędzania wolnego czasu, aspiracjach czy kodach kulturowych w obrębie tej grupy ludzi, którzy rozproszeni są po całym świecie. Mogłoby się wydawać, że młodzi mieszkańcy Indii mają odmienne oczekiwania niż młodzi Polacy. Jednak okazuje się, że jest to najbardziej zunifikowane pokolenie w dziejach ludzkości. Z pewnością przyczyniło się do tego rozpowszechnienie kultury masowej i promowanie życia w dobrobycie jako ideału, do którego należy dążyć.

Pracodawcy należący do pokolenia X, kadra uniwersytecka i nauczyciele szkół podstawowych oraz średnich narzekają na podejście do życia ludzi z pokolenia Y. Są to osoby, które nie okazują zamiłowania do nauki, chociaż z drugiej strony zauważają konieczność doskonalenia się w wybranej dziedzinie. Niemniej problemem stał się regularnie obniżający się poziom wiedzy ogólnej u młodzieży należącej do pokolenia Y.

Jacy są pracownicy z pokolenia Y?

Osoby z pokolenia X i Y wychowywały się w zupełnie innej rzeczywistości. Dlatego zauważalne są inne systemy wartości i potrzeb u przedstawicieli obu grup. Dla X-ów ważna była stabilizacja zawodowa, możliwość samorozwoju. Bodźce finansowe stanowiły wystarczający motor do wydajniejszej pracy. Natomiast dla Y-ków większe znaczenie ma realizacja potrzeb społecznych, bycie członkiem spójnego zespołu, elastyczny czas pracy.

Pokolenie Y ceni sobie swój czas wolny. W 2013 r. PwC przygotowało raport, z którego wynika, że 15% mężczyzn i 21% kobiet należących do Y-ków chętnie oddałoby część swojego wynagrodzenia za możliwość pracy w domu czy większą ilość dni urlopowych. Nie są to osoby, które chętnie zostają po godzinach w pracy, co dla pracodawcy może stanowić pewne utrudnienie w prowadzeniu działalności.

Jak swój czas wolny spędzają pracownicy z pokolenia Y? Przede wszystkim osoby te pasjonują sporty ekstremalne i ogólna aktywność fizyczna. Większość młodych ludzi chodzi na siłownię, biega, bierze udział w maratonach, zawodach rowerowych, jeździ na nartach czy snowboardzie. Y-ki chętnie wyjeżdżają za granicę i poznają nowe kultury. Są ciekawe świata. Poszukują intensywnych przeżyć. Swoimi doświadczeniami chcą się pochwalić znajomym za pomocą portali społecznościowych, które także stały się nieodłączna częścią ich życia. Grają także w gry wideo i uczestniczą w wirtualnych turniejach. Stawiają sobie nowe i ambitne cele. Wyznacznikiem osobistego sukcesu przestała być zgromadzona suma pieniędzy. Dla Y-ków liczą się co prawda osiągnięcia zawodowe, ale ważne jest także posiadanie bogatych doświadczeń życiowych.

Jak motywować pracowników z pokolenia Y?

Pracodawcy powinni uzmysłowić sobie, że osoby należące do pokolenia Y charakteryzują się zupełnie innymi potrzebami niż pracownicy z pokolenia X. W firmie w pewnym momencie może zajść konieczność zbudowania odrębnych systemów motywacyjnych dla każdej z tych dwóch grup zatrudnionych osób. Odwołanie się do oczekiwań pracowników pozwala na zwiększenie ich wydajności do pracy.

Motywowanie pracowników z pokolenia Y odbywa się za pomocą:

  • częstych informacji zwrotnych – Y-ki lubią być poinformowani. Chcą na bieżąco wiedzieć, jakie są wyniki ich pracy, co zrobili dobrze, a nad czym powinni jeszcze popracować. Nie oczekują samych pochwał. Są świadomi swoich wad, więc konstruktywna krytyka także motywuje ich do wydajniejszej pracy, o ile zostanie przez nich uznana za słuszną. Czasami wystarczy powiedzieć „Dobra robota”, by wpłynąć na motywację Y-ka,

  • możliwości pracy zdalnej/wymiany nadgodzin na dni urlopowe – nie wprowadzaj motywacji pieniężnej, skoro Y-ków bardziej interesuje czas wolny. Zachęć pracowników do wydajniejszej pracy większą ilością dni urlopowych bądź możliwością organizacji własnego czasu pracy i wykonywania obowiązków z domu,

  • dobrej atmosfery pracy – liczą się ludzie, zrealizowanie potrzeby afiliacji, a wydajność jest wspomagana poprzez dobre relacje interpersonalne. Konieczne jest zadbanie o to, aby klimat pracy był przyjazny i zachęcał do efektywniejszego wykonywania obowiązków,

  • multitaskingu i deadline’u – pracownicy z pokolenia Y pracują o wiele wydajniej, kiedy mają dużo spraw na głowie. Potrafią się zorganizować i wykonać wszystkie powierzone obowiązki. Kiedy zdań będzie mało i będą one jednorodne, Y-ki będą się nudzić, a to wpłynie na uzyskiwanie przez nich gorszych wyników,

  • możliwości rozwoju osobistego – zaproponuj udział w szkoleniach, by pracownicy mogli rozwinąć się w danej dziedzinie i zwiększyć posiadane umiejętności,

  • dostępu do nowoczesnych technologii – pozwól pracownikom eksperymentować z nowymi programami, narzędziami i urządzeniami. Nie wymuszaj na nich, aby notatki z cotygodniowych spotkań były sporządzane w papierowych notesach. Tablet bądź notebook także sprawdzi się jako nośnik pamięci,

  • misji i wizji firmy – wyjaśnij pracownikom, dlaczego twoja firma działa na rynku i w jaki sposób wykonywane obowiązki przyczyniają się do osiągnięcia jej przewagi konkurencyjnej. Staraj się wskazać na wartości, które są dla twojego przedsiębiorstwa ważne. Wyjaśnij motywy działania oraz cel, do którego dążysz.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów