0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana terminu składania ZAW-NR z 3 do 7 dni - jest już projekt ustawy!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2020 roku niezastosowanie się przepisów dotyczących białej listy podatników grozi nałożeniem sankcji na nabywcę. W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji możliwe jest złożenie zawiadomienia ZAW-NR w ciągu 3 dni od daty wykonania przelewu na rachunek nieznajdujący się na liście. Tak krótki termin może być kłopotliwy szczególnie dla dużych firm, które wykonują dużą ilość przelewów dziennie. W związku z tym MF zapowiada planowane prace nad uproszczeniem składania zawiadomienia, w wyniku których prawdopodobnie nastąpi zmiana terminu składania ZAW-NR z 3 do 7 dni.

Biała lista podatników sankcje od 2020 roku

Wprowadzenie białej listy podatników VAT nałożyło na przedsiębiorców nowe obowiązki bowiem od 1 września 2019 roku nabywca przed dokonaniem zapłaty ma obowiązek weryfikacji kontrahenta z białą listą podatników oraz zapłaty zobowiązania na rachunek bankowy znajdujący się na białej liście. Przelew wykonany w 2020 roku o wartości powyżej 15 000 zł na inny rachunek niż wynikający z białej listy skutkuje:

  • brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu w ramach podatku dochodowego;

  • ponoszeniem solidarnej odpowiedzialności ze sprzedawcą na gruncie podatku VAT.

Podatnik, który wykona przelew na inny rachunek bankowy niż znajdujący się na białej liście podatników może uniknąć negatywnych konsekwencji poprzez:

Zawiadomienie o błędnej zapłacie ZAW-NR

Zgodnie z początkowymi założeniami zawiadomienie o wykonaniu błędnego przelewu należało złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu 3 dni od dnia dokonania przelewu. Tak krótki termin mógł powodować znaczne utrudnienia, szczególnie w okresach świątecznych lub okresach trwania długich weekendów. 

Czy nastąpi zmiana terminu składania ZAW-NR?

Według opublikowanego projektu ustawy w dniu 5 lutego 2020r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw/Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, nastąpiła zmiana terminu złożenia zawiadomienia z 3 dni na 7 dni, gdyż wyznaczony termin 3-dniowy był jednak zdecydowanie za krótki.

Inne zmiany związane z projektem ustawy

Dodatkowo ustawodawca chce wprowadził dodatkowo:

  • zmianę właściwości naczelnika urzędu skarbowego, do którego ma być składane zawiadomienie, z właściwego dla sprzedawcy na właściwy dla nabywcy płacącego należność,
  • umożliwienie złożenia jednorazowo zawiadomienia o zapłacie należności na dany rachunek niezawarty w wykazie podmiotów - aby podatnik nie musiał ponawiać za każdym razem zawiadomienia. Złożone zawiadomienie będzie wyczerpywało obowiązki podatnika i zwalniało go od negatywnych skutków.
  • mechanizm podzielonej płatności będzie uwalniał z negatywnych skutków na gruncie PIT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów