Poradnik Przedsiębiorcy

Obowiązkowy split payment

Komisja Europejska pod koniec stycznia 2019 roku wydała zgodę na wprowadzenie w Polsce obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności dla wybranych branż. Chodzi o sektory, dla których stosowane jest odwrotne obciążenie w VAT. Obowiązkowy split payment ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Czym jest split payment?

Dla przypomnienia, mechanizm podzielonej płatności (split payment) został wprowadzony jako dobrowolna opcja od 1 lipca 2018 roku. Dotyczy on płatności na rzecz czynnych podatników VAT i jest realizowany tylko w transakcjach B2B (firma-firma). Sprzedawca obok rachunku rozliczeniowego posiada automatycznie utworzony przez bank rachunek VAT, a nabywca ma prawo decyzji, czy płatności za fakturę dokonać w całości na rachunek rozliczeniowy czy też z podziałem:

  • kwotę netto na rachunek rozliczeniowy,

  • kwotą VAT na rachunek VAT.

Rachunek VAT – na co przeznaczyć środki? 

Przedsiębiorca, który zgromadzi środki pieniężne na rachunku VAT, ma ograniczone możliwości ich dalszego wykorzystania. Może on bowiem: 

  • zapłacić swojemu dostawcy równowartość VAT z otrzymanej faktury na jego rachunek VAT,

  • wpłacić VAT do urzędu skarbowego za należności wynikające ze złożonej deklaracji VAT,

  • zwrócić się na podstawie wniosku o zwrot środków na rachunek rozliczeniowy.

W przypadku chęci otrzymania zwrotu VAT naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie w terminie 60 dni od daty otrzymania wniosku. Minister finansów prof. Teresa Czerwińska za pośrednictwem Twittera ogłosiła, że średni czas oczekiwania jest o wiele krótszy:

Czas wydania postanowienia o takiej zgodzie jest znacznie krótszy niż przewidziany w ustawie (60 dni). Obecnie wynosi średnio 21 dni.

Ministerstwo Finansów w ubiegłym roku zapowiedziało, że planowane jest rozszerzenie katalogu przekazania środków z rachunku VAT również na poczet innych danin publicznych. W wywiadzie dla PAP, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług – Wojciech Śliż zapowiedział:

Planujemy wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT podatków i składek ZUS.

Obowiązkowy split payment

Od 1 stycznia 2020 roku mechanizm podzielonej płatności ma być obowiązkowy dla wybranych branż, które są podatne na nadużycia w podatku VAT. Będzie on dotyczyć m.in:

  • robót budowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych;

  • dostawy wyrobów ze stali, komputerów, laptopów smartfonów, konsol do gier wideo, telewizorów, cyfrowych aparatów fotograficznych i kamer wideo, biżuterii, niektórych części do samochodów i motocykli.

Obowiązkowy split payment będzie dotyczył wszystkich podatników dokonujących czynności zakupu w danej branży. Oznacza to, że każdy vatowiec dokonujący zakupu np. opon od innego podatnika VAT, będzie zobowiązany dokonać zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Jak zapowiedziała prof. Czerwińska podczas Forum Bankowego (źródło: PAP):

Obecnie prowadzimy prace nad rozszerzeniem split payment, w ciągu kilku tygodni projekt zostanie wypuszczony do konsultacji publicznych. Planujemy jego wprowadzenie od stycznia następnego roku.

Prof. Czerwińska za pośrednictwem Twittera uspokaja również:

MPP chroni uczciwych przedsiębiorców, ponieważ rozliczenia transakcji są bardzo transparentne.