0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Danina solidarnościowa – nowy próg podatkowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Danina solidarnościowa jest potocznie określana jako III próg podatkowy. Dotyczy tych podatników, którzy w danym roku podatkowym przekroczyli dochód ponad kwotę 1 mln zł. Oznacza to, że obowiązkiem tym objęci zostali tylko najbogatsi Polacy. Ile wynosi danina solidarnościowa i jaka jest podstawa jej wyliczenia? Tłumaczymy w poniższym artykule.

Danina solidarnościowa – czym jest i jak ją obliczyć?

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, danina solidarnościowa nie ma charakteru podwójnego opodatkowania. Należy zauważyć, że wylicza się ją jedynie od nadwyżki dochodu przekraczającej 1 mln zł. Część dochodu, która nie przekroczyła tej kwoty, opodatkowana jest na tych samych zasadach (w przypadku skali podatkowej według II progu podatkowego).

Wpływy uzyskane z podatku solidarnościowego mają zostać przeznaczone na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Środki zgromadzone w jego ramach mają na celu finansować wsparcie społeczne, zdrowotne i zawodowe tych osób. Poza wpływami uzyskanymi w ramach omawianej daniny ma on również drugie źródło finansowania w postaci wydzielonej składki na Fundusz Pracy.

Kto musi zapłacić daninę solidarnościową?

Daninę solidarnościową oblicza się od dochodów wykazywanych w PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-CFC oraz PIT-40A. Podatek rozliczany w roku 2020 dotyczy dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. Należy go opłacić do 30 kwietnia 2020 r. Podatnik zobowiązany jest również do złożenia deklaracji na druku DSF-1 o wysokości daniny.

Do źródeł przychodów sumujących się podczas obliczania daniny solidarnościowej zalicza się dochody z:

 • pracy i umów podobnych,

 • działalności gospodarczej,

 • prywatnej sprzedaży ruchomości,

 • działalności wykonywanej osobiście,

 • praw majątkowych i praw pokrewnych,

 • działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonych na podstawie ksiąg,

 • dzierżawy i poddzierżawy, najmu i podnajmu,

 • działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo,

 • dochodów zagranicznych opodatkowanych zgodnie ze skalą podatkową, przy których wyliczaniu stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia,

 • zagranicznej spółki kontrolowanej,

 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych,

 • tzw. innych źródeł.

Danina solidarnościowa a ryczałt

Przychody rozliczane na zasadach ryczałtu nie wliczają się do podstawy opodatkowania daniną solidarnościową. Natomiast w sytuacji, w której w PIT-28 wychodzi suma przychodów większa niż 1 mln, co do zasady podatnik utraci prawo do rozliczania ryczałtem (przekroczenie limitu 250 tys. euro).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów