0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

ZUS BIP – co na temat ZUS znajdziemy w Biuletynie informacji Publicznej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niewiele osób wie o istnieniu strony ZUS BIP (bip.zus.pl), gdzie zamieszczane są istotne informacje, które mogą potencjalnie zainteresować płatników składek. Portal pozwala znaleźć informacje o prowadzonych kontrolach czy wydanych interpretacjach indywidualnych. Jakie informacje konkretnie możesz uzyskać za pośrednictwem ZUS BIP? Tego dowiesz się właśnie tutaj!

Kontrole z zakresu ubezpieczeń

Na stronie ZUS BIP w zakładce „Inne” znajdują się informacje na temat przeprowadzanych kontroli. Zakład umieścił w niej informacje na temat tego: 

  • co podlega kontroli – chodzi głównie o prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych; 

  • w jaki sposób wybierani są płatnicy do kontroli – ZUS analizuje prawdopodobieństwo wystąpienia naruszeń i na tej podstawie powstaje roczny plan kontroli; 

  • kto ma prawo do kontroli w imieniu ZUS – inspektorzy lub pracownicy przygotowujący się na stanowisko inspektora kontroli;

  • gdzie odbywa się kontrola i jak długo trwa – kontrola nie powinna trwać dłużej niż miesiąc, a przeprowadzana jest w miejscu, w którym płatnik prowadzi działalność lub tam, gdzie przechowywana jest dokumentacja;

  • o obowiązkach płatnika w czasie kontroli, czyli co udostępnić, zapewnić i jakich informacji należy udzielać;

  • w jaki sposób można sprzeciwić się kontroli – w razie uznania, że kontrola jest przeprowadzana w sposób niezgodny z prawem;

  • kiedy kończy się kontrola – za dzień zakończenia uznaje się doręczenie płatnikowi protokołu kontroli; 

  • co zawiera protokół kontroli – dane stron, zakres kontroli, czas jej trwania, ustalenia, dowody i pouczenie;

  • jak zgłosić zastrzeżenia do kontroli – w ciągu 14 dni od dnia zakończenia kontroli płatnik może zgłosić zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole;

  • co płatnik powinien zrobić po kontroli – głównie to, w jakim terminie płatnik powinien złożyć komplety korygujące.

Interpretacje indywidualne na stronie ZUS BIP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podobnie jak aparat skarbowy może wydawać interpretacje w indywidualnych przypadkach przedsiębiorców. Dotyczą one stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz odnoszą się do przepisów obowiązujących w chwili ich wydania.

Ponadto ZUS BIP posiada wyszukiwarkę wydanych interpretacji. Informacje na temat wniosków o wydanie interpretacji dostępne są natomiast na stronie samego ZUS. Zakład wskazuje, w jakich sprawach można wnosić o opinię na dany temat oraz w jakim zakresie ZUS nie będzie odpowiednią instytucją do zbadania danego stanu faktycznego. W takiej sytuacji odmówi wydania interpretacji lub sprawa zostanie skierowana do właściwego organu. Płatnik powinien pamiętać, że wydanie interpretacji do indywidualnych zdarzeń nie jest bezpłatne, ZUS pobiera za to opłatę w wysokości 40 zł.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów