0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki ZUS w 2022 roku wzrosną!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ostatnio pojawiła się zapowiedź Nowego Polskiego Ładu, zgodnie z którym składka zdrowotna wzrośnie. Jednak są to dopiero plany, a obecnie możemy już oszacować składki społeczne w 2022 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składki społeczne na przyszły rok można obliczyć na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wskazanego w założeniach do projektu budżetu państwa na 2022 rok przyjętego przez rząd. O ile wzrosną składki ZUS?

Założenia projektu budżetu państwa na rok 2022

Rząd przyjął 8 czerwca założenia do projektu budżetu państwa na 2022 rok. Wśród nich są takie informacje jak:

  • Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2021 roku będzie nieznacznie wyższe niż rok wcześniej (o 0,1%), a w 2022 roku utrzyma się na poziomie obecnego roku.
  • Stopa bezrobocia spadnie do 6,0% na koniec 2021 roku i 5,8% na koniec 2022 roku.
  • Wzrost przeciętnego wynagrodzenia przyspieszy do 6,2% i 6,4% odpowiednio w latach 2021, 2022.
  • Inflacja w 2021 roku wyniesie średnio 3,1%, a w następnym roku zbliży się do celu inflacyjnego i osiągnie 2,8%.

Zawarta w projekcie kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto na 2022 rok pozwala na obliczenie składek ZUS na przyszły rok.

Prognoza składki ZUS na 2022 rok

Zgodnie z zapisami projektu budżetu rząd zakłada wzrost wynagrodzenia przeciętnego o co najmniej 6,4% w 2022 roku, czyli do kwoty 5801 zł z kwoty 5452 zł w 2021 roku. Natomiast w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 2 lata wysokość składek ZUS zależy od wartości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kolejny rok. Oznacza to, że podstawa prognozowanych składek społecznych w 2022 roku wyniesie 3480,60 zł (5801 zł × 60%). Wynika z tego, że wysokość poszczególnych składek ZUS w 2022 roku wyniesie:

  • składka emerytalna (19,52%) – 679,41 zł;
  • składka rentowa (8%) – 278,45 zł;
  • składka chorobowa (2,45%) – 85,27 zł;
  • składka wypadkowa (1,67%) – 58,13 zł;
  • składka na Fundusz Pracy (2,45%) – 85,27 zł.

Obecnie przewidywanie nie zawiera składki zdrowotnej, gdyż jej wartość poznamy dopiero w drugiej połowie stycznia.

Obliczenia  te wskazują, że przedsiębiorcy od stycznia zapłacą wyższe składki ZUS, które wyniosą 1186,54 zł (bez składki zdrowotnej). Aktualnie przedsiębiorcy opłacają składki społeczne w wysokości 1075,68 zł. W 2021 roku wzrosną więc one o 110,85 zł miesięcznie.

Składki ZUS co roku zmieniają swoją wysokość i w 2022 nie będzie inaczej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą w 2022 roku wyższe składki ZUS o ponad 100 zł. Jednak jeszcze nie jest znana składka zdrowotna, która także wpływa na łączny koszt, jaki przedsiębiorca zobowiązany będzie wpłacać do ZUS-u.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów