0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ostatnie artykuły autora:

Prawo spółek

Prawo głosu w spółce akcyjnej i prostej spółce akcyjnej

Prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna to, obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, kapitałowe spółki prawa handlowego w rozumieniu przepisów KSH. W artykule przeanalizujemy prawo głosu w spółce akcyjnej oraz prostej spółce akcyjnej!

16 grudnia 2022

Sprawozdawczość

Jakie załączyć uchwały do sprawozdania finansowego?

Samo przygotowanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego nie kończy roku sprawozdawczego spółki. Do sporządzonego sprawozdania podmiotu należy dostarczyć bowiem odpowiednie uchwały. Jakie zatem załączyć uchwały do sprawozdania finansowego? Odpowiadamy!

15 grudnia 2022

Sprawozdawczość

Dane w KRS a aktualizacja w S24 i Portalu Rejestrów Sądowych

Od 1 lipca 2021 roku zmienił się sposób zmiany danych dotyczących spółki. zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie dane w KRS zmienia się przy użyciu PRS oraz S24. Jak zatem dokonać zmian za pośrednictwem tych portali? Odpowiadamy!

14 grudnia 2022

Księgowość firm

Książka kontroli – elementy oraz wzór z omówieniem

Książka kontroli jest jednym z dokumentów, które przedsiębiorca musi prowadzić w związku z kontrolami organów państwowych prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Czy jednak każdy przedsiębiorca musi ją prowadzić? Odpowiadamy w artykule!

13 grudnia 2022

Prawo gospodarcze

Oświadczenie o odrzuceniu spadku a skutki prawne

Odrzucenie spadku to instytucja, która powoduje, że osoba, która jest spadkobiercą i dowiedziała się o swoim tytule do spadku, może się go zrzec. Jakie skutki prawne niesie oświadczenie o odrzuceniu spadku? Czy można uniknąć skutków prawnych? Odpowiadamy!

12 grudnia 2022

Prawo gospodarcze

Czy możliwa jest darowizna na rzecz żony ze wspólnego majątku?

Z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje ustrój wspólności majątkowej (wspólność ustawowa). Pojawia się wątpliwość, czy możliwa jest darowizna na rzecz żony ze wspólnego majątku? Sprawdź!

9 grudnia 2022

Prawo gospodarcze

Zasiedzenie nieruchomości – jak liczyć okres zasiedzenia?

Zasiedzenie jest instytucją prawa cywilnego umożliwiającą nabycie m.in. własności nieruchomości bez posiadania wcześniej tytułu prawnego. W przypadku, kiedy ma miejsce zasiedzenie nieruchomości należy wyliczyć okres zasiedzenia. Jak zatem go wyliczyć?

8 grudnia 2022

Prawo pracy

Jak rozliczać wynagrodzenie otrzymane na podstawie umowy o zarządzanie?

Do jakich źródeł przychodu zalicza się wynagrodzenie otrzymane na podstawie umowy o zarządzanie? Czy jest to przychód z działalności wykonywanej osobiście? Co mówią na ten temat przepisy? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule!

30 listopada 2022

Prawo pracy

Jak obliczać wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy z winy pracodawcy?

Udowodnienie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę zwykle kończy się przywróceniem do pracy. Jak wyliczyć wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy? Czy zostało to określone w przepisach? Przeczytaj i dowiedz się!

29 listopada 2022

Prawo pracy

Zwolnienie dyscyplinarne w razie wykonywania innej pracy podczas choroby

Zwolnienie dyscyplinarne to potoczna nazwa rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę z winy pracownika, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Czy wykonywanie innej pracy podczas choroby może być przyczyną zwolnienia dyscyplinarnego? Przeczytaj i sprawdź!

25 listopada 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów