0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa leasingu - na co zwrócić uwagę przed jej podpisaniem?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa leasingu jest wciąż jedną z popularniejszych form finansowania (obok kredytu), pozwalającą przedsiębiorcom na nabycie do firmy potrzebnego sprzętu (najczęściej samochodu), na który trudno byłoby sobie pozwolić za gotówkę. Decyzja o wyborze leasingu powinna być jednak poprzedzona dokładnym zapoznaniem się z jego zasadami - zdarzają się bowiem sytuacje, gdy ta forma finansowania może okazać się wyjątkowo nietrafiona. 

Unikaj kraks i złodziei

Na początku warto zaznaczyć, iż umowa leasingu - w przeciwieństwie do kredytu - jest “uzależniona” od przedmiotu umowy. W przypadku, gdy finansowany sprzęt zostanie utracony bądź zniszczony, zawarte porozumienie przestaje obowiązywać. Dodatkowo, biorąc pod uwagę fakt, że poprzez leasing najczęściej nabywane są samochody, które w praktyce z dość sporym prawdopodobieństwem mogą ulec zniszczeniu w efekcie wypadku albo zostać skradzione. Jest to dość istotna wada umowy leasingowej dla leasingobiorcy. Wprawdzie każde tego typu porozumienie zostaje ubezpieczone przez strony, jednakże nie zawsze kwota takiego ubezpieczenia pokryje w pełni pozostałą kwotę, należną leasingodawcy. Wtedy też obowiązek dopłacenia różnicy leży po stronie leasingobiorcy. Co więcej, leasingodawca może zażądać od drugiej strony natychmiastowego uregulowania pozostałych do spłaty rat.

Co zrobić, żeby zabezpieczyć się przed taką sytuacją? W praktyce jedynym wyjściem jest odpowiednio skonstruowana umowa ubezpieczenia. Istnieje bowiem możliwość uzyskania gwarancji, iż ubezpieczyciel w razie zdarzenia losowego wypłaci całą sumę ubezpieczenia, która powinna być równa cenie sprzętu, widniejącej na fakturze. Oczywiście, taka gwarancja będzie wymagała poniesienia dodatkowego kosztu, który podwyższy składkę na ubezpieczenie.

Nie zalegaj z płatnościami i dbaj o sprzęt określony w umowie leasingu

W praktyce nie tylko utrata lub zniszczenie sprzętu powoduje, iż umowa leasingu staje się nieważna. Co do zasady, jeżeli nie postanowiono w niej inaczej, nawet opóźnienie w spłacie jednej raty jest wystarczającą przesłanką dla użyczającego, aby wycofać się z kontraktu. Jedyne, co musi on uprzednio zrobić, to wystosować do leasingobiorcy wezwanie do zapłaty z informacją, że jeśli należność nie zostanie uregulowana w określonym terminie, to zawarta umowa ulegnie rozwiązaniu.

Oczywiście, nie każda umowa leasingu jest zawarta na tak sztywnych zasadach. Strony mogą w niej zawrzeć inne zasady i konsekwencje związane z regulowaniem należności. Jednakże należy przy tym pamiętać, iż wszystkie zapisy muszą mieć na uwadze korzyść leasingobiorcy.

Wypowiedzenie umowy leasingu może nastąpić także wówczas, gdy korzystający nie wykorzystuje przedmiotu leasingu w należyty sposób. Do jego obowiązków należy przede wszystkim utrzymywanie maszyny w należytym stanie oraz wykorzystywanie jej we właściwy sposób. Podobnie, umowa leasingu może zostać zerwana ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy przedmiot leasingu był użytkowany przez osoby trzecie bez zgody i wiedzy użyczającego.

Leasingobiorca nie powinien także dokonywać w sprzęcie żadnych zmian, na które nie uzyskał zgody drugiej strony. Choć sam fakt dokonania modyfikacji nie spowoduje automatycznie zerwania umowy, to już nieusunięcie zmiany wprowadzonej bez zgody leasingodawcy może mieć właśnie taki negatywny skutek.

Jak więc widać, pod pewnymi względami umowa leasingu może stać się niebezpieczna dla leasingobiorcy. W wyniku zdarzeń losowych może okazać się, że konieczne będzie natychmiastowe spłacenie całej wartości użytkowania danej rzeczy. Warto wobec tego dobrze przemyśleć zawarcie takiej umowy, a dodatkowo zabezpieczyć się przed jej ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów