Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły na temat niedozwolone postanowienia

Niedozwolone postanowienia umowne w umowach konsumenckich

Niedozwolone postanowienia a wzorzec umów Niedozwolone postanowienia występują, gdy m.in.wyłączają odpowiedzialność przedsiębiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, albo pozbawiają konsumenta do rozwiązania umowy bąż jej odstąpienia. Przeczytaj nasz artykuł! czytaj dalej