0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przejście z preferencyjnych składek ZUS na standardowe - formalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy startujący przedsiębiorca ma prawo do skorzystania z ulg dla nowo powstałych firm. Jedną z nich jest tzw. 2-letnia ulga dla nowych firm, a więc możliwość opłacania preferencyjnych (czyli zdecydowanie niższych) składek ZUS przez okres 24 pełnych miesięcy. Po upływie tego czasu przedsiębiorca musi pamiętać, iż do jego obowiązków należy nie tylko opłacanie składek w wyższej stawce, ale również dopełnienie kilku formalności w ZUS-ie. Przeczytaj jakie formalności generuje przejście z preferencyjnych składek ZUS na standardowe.

Kiedy dokładnie kończy się preferencyjny ZUS?

Warunkiem, jaki musi spełnić przedsiębiorca, aby mógł opłacać składki ZUS w preferencyjnej wysokości jest nieprowadzenie działalności w okresie ostatnich 5 lat oraz brak współpracy z firmą, w której pracował na etacie w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym, chyba że współpraca z byłym pracodawcą ma inny charakter, niż obowiązki związane z umową o pracę.

Preferencyjny ZUS, jak zostało wcześniej wspomniane, trwa 24 pełne miesiące od momentu rozpoczęcia działalności. Zatem jeżeli przedsiębiorca rozpoczął działalność np. pierwszego dnia danego miesiąca, wówczas po upływie 24 miesięcy powinien on rozpocząć opłacanie “dużego ZUS-u” lub po spełnieniu odpowiednich warunków składek od dochodu.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Art. 18a. 1. 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Problem może pojawić się, kiedy przedsiębiorca rozpoczął działalność w trakcie miesiąca. W związku z tym, iż preferencyjne składki obejmują okres pełnych 24 miesięcy, pierwszy niepełny miesiąc nie będzie wliczany do podstawowego okresu preferencji.

Przykład 1

Przedsiębiorca założył działalność 15 lipca 2022 roku, korzysta z możliwości opłacania preferencyjnych składek ZUS do 31 lipca 2024 roku. Kiedy płaci duży ZUS?

Pełne składki ZUS zaczyna odprowadzać od sierpnia 2024 roku (płatne we wrześniu).

Przejście z preferencyjnych składek ZUS na standardowe - jakie formalności?

Jak zostało wcześniej wspomniane, przedsiębiorca, któremu kończy się 24-miesięczny okres preferencyjnych składek ZUS ma do spełnienia kilka obowiązków. Należy bowiem pamiętać, iż przejście z preferencji na “duży” ZUS nie następuje automatycznie.

Koniec okresu obowiązywania preferencyjnych składek ZUS wiąże się zasadniczo z trzema krokami.

Po pierwsze złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych druku ZUS ZWUA, za pomocą którego następuje wyrejestrowanie. Należy w nim wskazać termin zakończenia płacenia niższej składki. Przedsiębiorca powinien wyrejestrować się wpisując kod ubezpieczenia 05 70 xx, a więc preferencyjnych wysokości składek. Co ważne, wyrejestrowania takiego należy dokonać w terminie 7 dni od daty utraty prawa do preferencji.

Drugi krok to formularz ZUS ZUA, który stanowi rejestrację płatnika składek ZUS. Należy w nim wskazać termin, od którego rozpoczyna się opłacanie składek w standardowej wysokości. Rejestracja ta dotyczy tytułu ubezpieczenia z kodem 05 10 xx (standardowy duży ZUS) lub 05 90 xx(mały ZUS plus). Obowiązującym terminem w tym wypadku jest okres 7 dni od momentu, w którym zaczynają obowiązywać wyższe składki ZUS.

Trzeci i ostatni krok to złożenie deklaracji ZUS DRA za pierwszy miesiąc opłacania składek w standardowej wysokości lub składek od dochodu. Za jej pomocą określa się podstawę do wyliczenia składek. Deklaracja ta powinna zostać złożona najpóźniej 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. do 20 stycznia, za grudzień).

W sytuacji, gdy przedsiębiorca korzysta z usług biura rachunkowego, a umowa obejmuje tego rodzaju czynności, księgowi mogą wykonać je w imieniu właściciela firmy. W przeciwnym razie powinien on dokonać powyższych czynności samodzielnie.

Przejście z preferencyjnych składek ZUS na standardowe może okazać się szokiem finansowym dla firmy. Warto wcześniej odpowiednio się do tego przygotować, np. odkładając przez kilka miesięcy niewielką kwotę, jaką niedługo zacznie się płacić. Dzięki takiemu rozwiązaniu konieczność wpłacania do ZUS-u większej sumy nie wpłynie tak bardzo na płynność finansową firmy.

Każdy przedsiębiorca korzystający z preferencyjnych składek ZUS powinien zatem dokładnie pilnować terminu 24 miesięcy i po jego upływie przerejestrować się na pełne składki. Jest to ważne szczególnie przez wzgląd na fakt, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma obowiązku informowania przedsiębiorców o fakcie zakończenia trwania okresu preferencyjnego, a korzystanie z preferencji po upływie ustawowego terminu może wiązać się nie tylko z szeregiem dodatkowych formalności, ale również z koniecznością uregulowania zaległości na koncie ZUS oraz, w niektórych przypadkach, z dodatkową opłatą w wysokości 100% zaległych składek.

Po zakończeniu preferencji formalności względem ZUS dokonasz w wFirma.pl!

Aby przejść na duży ZUS po zakończeniu preferencji należy dokonać wyrejestrowania na ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70/0572 i kodem przyczyny wyrejestrowania 600. Następnie należy sporządzić ZUA zgłaszając się z kodem odpowiednim dla standardowych składek czyli 05 10/0512. Można tego dokonać poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZWUA/ZUS ZUA.

Przejście z preferencyjnych składek ZUS na standardowe - ZUS ZWUA

Przejście z preferencyjnych składek ZUS na standardowe - ZUS ZUA

Dzięki integracji z ZUS deklaracje można wysłać do urzędu bezpośrednio z systemu. Pełną instrukcję można znaleźć na stronie: E-ZUS, czyli wysyłka deklaracji ZUS bezpośrednio z wFirma.pl

Zmian schematu opłacania składek trzeba także dokonać w ustawieniach systemowych. Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji rozliczeniowej z preferencyjnymi składkami ZUS należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS i wybrać tam odpowiedni schemat - w przypadku dużego ZUS będzie to DUŻY ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów