0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

20 lat po akcesji Polski do UE - transformacje i wyzwania na rynku finansowym 27. Banking Forum i 23. Insurance Forum

Wielkość tekstu:

Już 4 - 5 kwietnia 2024 r. w hotelu The Westin Warsaw odbędzie się 27. Banking Forum & 23. Insurance Forum. Liderzy świata finansów spotkają się, aby przedyskutować priorytety oraz wyzwania sektora bankowego i ubezpieczeniowego w Polsce na 2024 rok.

Kongres zainauguruje debata “20-lecie Polski w Unii Europejskiej”, podczas której eksperci przeanalizują wyzwania, które stały przed branżą finansową 20 lat temu oraz porównają dawne prognozy z realizacją. Poruszą wątki takie jak m.in. postęp rynku finansowego Polski po 20 latach od przystąpienia do UE, analizując zmiany w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym, pozycję Polski na rynku europejskim, przyczyny nieprzyjęcia euro, przyszłość Polski w Unii oraz wpływ Państwa na sektor bankowy.

Następnie akcent zostanie przeniesiony na budowanie konkurencyjności w rzeczywistości cyfrowej. Prelegenci omówią rozwój nowoczesnych produktów finansowych w cyfrowej gospodarce, technologie zmieniające strategie biznesowe, bariery we wdrażaniu innowacji, budowę ekosystemów bankowych, modernizację regulacji dla innowacji, współpracę w ekonomii współdzielenia oraz wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem i ochroną danych klientów. Eksperci skomentują także perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego i bankowego do 2030 r. m.in. dynamika rozwoju oraz regulacje ubezpieczeniowe i bankowe w Polsce na tle best practices rynków zagranicznych, kierunki wyjścia ze stagnacji rozwoju rynku ubezpieczeniowego oraz możliwości wejścia nowych inwestorów zagranicznych na rynek polski. Nie zabraknie wątku dotyczącego klienta – adaptacji sektora finansowego do różnych pokoleń, integracji ubezpieczeń z aplikacjami bankowymi, poprawy doświadczeń mobilnych użytkowników, strategii ochrony interesów konsumenta oraz wpływu aplikacji mObywatel na dystrybucję w sektorze ubezpieczeń i bankowości. 

Dzień drugi kongresu rozpoczęty zostanie od dyskusji na temat społecznej odpowiedzialności sektora finansowego. Poruszone zostaną kwestie dotyczące m.in. wzmacnianie świadomości firm w zakresie odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego, potrzeby poprawy i wprowadzenia nowych inicjatyw na rzecz różnorodności i integracji społecznej, działań prewencyjne sektora finansowego w edukacji ekonomicznej oraz problem greenwashingu.

W kolejnej części wydarzenie podzielone zostanie na dwie ścieżki tematyczne: bankową i ubezpieczeniową. Eksperci sektora bankowego pochylą się nad nierozwiązanymi problemami polskiej bankowości: zmniejszaniem się sektora bankowego w stosunku do wielkości gospodarki, problemami regulacyjnymi i prawnymi oraz strategiami ich akceptacji, stabilnością finansową i zaostrzaniem polityki pieniężnej oraz wnioskami z kryzysów finansowych. Podczas debaty poświęconej wykorzystaniu open data i AI w bankowości prelegenci przeanalizują tworzenie bezpiecznego i etycznego AI w finansach, hiperpersonalizację i związane z nią ryzyka oraz bariery, wykorzystanie AI w zarządzaniu ryzykiem, adaptację technologii chmurowych do nowych modeli zarządzania danymi, potencjał generatywnej sztucznej inteligencji w monetyzacji i budowie modeli, rolę danych w strategiach AI instytucji finansowych oraz konkretne zastosowania AI w bankowości. 

Omówione zostaną kwestie związane ze zmianami na rynku kredytów hipotecznych oraz wpływem open banking na rozwój i funkcjonowanie sektora bankowego. Prelegenci poruszą zagadnienia związane z rynkiem kapitałowym w Polsce i Europie m.in. strategie ożywienia polskiego rynku kapitałowego i zwiększenia jego roli w finansowaniu gospodarki, przyszłość IPO w Polsce i przyciąganie nowych emitentów na GPW oraz sposoby zwiększenia finansowania inwestycji w Europie poprzez rynek kapitałowy.

Część ubezpieczeniowa rozpocznie się od debaty skupionej na wątkach pokazujących cyfrową zmianę filozofii świata oraz pytaniach związanych z gotowością rynku ubezpieczeniowego na zmiany. Prelegenci odniosą się do roli innowacji w transformacji cyfrowej sektora ubezpieczeń, powodów niskich inwestycji zakładów ubezpieczeniowych w innowacje i sposobach na zmianę tego trendu, wyzwań związanych z cyfryzacją i współpracą pośredników oraz wpływu sektora InsurTech na przyszłość ubezpieczeń poprzez efektywne wykorzystanie technologii cyfrowych. Dyskusja zostanie wzbogacona o przykłady praktycznego zastosowania nowych technologii w sektorze ubezpieczeniowym. 

Ważnym tematem 23. Insurance Forum będzie ewolucja dystrybucji ubezpieczeń m.in. kwestie przygotowania sektora ubezpieczeniowego na obsługę "maszynowych klientów", zmian w sposobie wyszukiwania ofert ubezpieczeniowych, roli sztucznej inteligencji i automatyzacji w sprzedaży oraz dostosowywania ofert do indywidualnych potrzeb klientów przy użyciu analizy danych i personalizacji. Zakończenie Forum stanowić będzie dyskusja na temat ubezpieczeń zdrowotnych – roli ubezpieczycieli w łagodzeniu obciążeń NFZ i publicznej służby zdrowia w obliczu COVID-19, sposobach dostarczania usług medycznych dla mniej zamożnych grup społecznych, potencjale rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych przy wsparciu państwa oraz możliwościach sektora ubezpieczeniowego w działaniach prewencyjnych i adaptacji do obecnego modelu opieki zdrowotnej w Polsce.

Banking & Insurance Forum jest cyklicznym spotkaniem skupiającym kluczowe osobistości i spółki z sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Jest on doskonałą okazją do debat dotyczących najistotniejszych kwestii, problemów, szans i wyzwań dla wszystkich zainteresowanych tym, co dzieje się i będzie się dziać w branży usług finansowych. 

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm. Więcej na www.mmcpolska.pl.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów