0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przekazanie prywatnego majątku na cele firmowe - czy warto?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, często wykorzystują w nich prywatne składniki majątku m.in. różnego rodzaju środki transportu, budynki czy sprzęty elektroniczne. Jak wygląda przekazanie prywatnego majątku na cele firmowe? Co warto wiedzieć i jakie są korzyści takiego rozwiązania? Przedsiębiorcy nie zawsze wiedzą, że składniki majątku prywatnego, zakupione przed założeniem działalności gospodarczej, a nawet w trakcie prowadzenia biznesu, mogą w dowolnym momencie przekazać do majątku firmowego. Jak wygląda przekazanie prywatnego majątku na cele firmowe? Co warto wiedzieć i jakie są korzyści takiego rozwiązania?

Przekazanie prywatnego majątku na cele firmowe

Przekazanie prywatnego majątku na cele firmowe oznacza przede wszystkim oszczędność. Przyjęta wartość początkowa środka trwałego stanowi podstawę, od której dokonywane są odpisy amortyzacyjne zgodnie z właściwą metodą oraz stawką amortyzacji dla danego środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne to stopniowe (lub jednorazowe) ujęcie wydatku na zakup środka trwałego w kosztach podatkowych, a zatem obniżenie podatku dochodowego do zapłaty.

Wprowadzenie pojazdu do ewidencji środków trwałych nie zawsze może być jednak opłacalne. Rozważając takie rozwiązanie, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę prawdopodobieństwo sprzedaży danego składnika majątku. 

Jeżeli bowiem budynek, środek transportu, bądź inny przedmiot zaliczany jest do ewidencji środków trwałych, to przy jego sprzedaży należy odprowadzić podatek. Sprzedaż będzie miała również wpływ na składkę zdrowotną.

Przekazanie prywatnego samochodu osobowego na cele firmowe

Przekazanie prywatnego majątku na cele firmowe, przykładowo samochodu osobowego, niesie za sobą wiele korzyści. Tak jak już wspomnieliśmy, samochód w środkach trwałych wiąże się z możliwością dokonywania odpisów amortyzacyjnych, czyli zwiększeniem bieżących kosztów uzyskania przychodów.

Przedsiębiorca ma również możliwość odliczenia kosztu podatkowego oraz VAT od wydatków ponoszonych w związku z tym pojazdem, tj. zakup paliwa, koszty napraw, części, myjnia, ubezpieczenie itp. Podstawą księgowania wydatków są faktury wystawione na dane firmowe. Na ich podstawie przedsiębiorcy przysługuje:

 • odliczenie 75% kosztu oraz 50% VAT bez dodatkowych formalności, jeśli pojazd użytkowany będzie prywatnie i w działalności,
 • lub 100% odliczenia kosztu i VAT, jeśli pojazd będzie użytkowany wyłącznie w celach związanych z działalność oraz zostaną wypełnione formalności:
  • pojazd zostanie zgłoszony do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26,
  • prowadzona będzie kilometrówka, czyli ewidencja przebiegu pojazdu,
  • sporządzony zostanie regulamin użytkowania pojazdu wyłącznie w celach działalności.

Szczegóły w zakresie przekazania prywatnego samochodu osobowego na cele firmowe omawia artykuł: Prywatny samochód osobowy - wprowadzenie do majątku firmy.

Jak wprowadzić do firmy prywatny majątek?

Do majątku firmowego możemy przekazać każdy budynek, środek transportu czy inny przedmiot, który do nas należy i jest nam potrzebny w działalności. Nie ma znaczenia, kiedy składnik majątku został nabyty oraz czy posiadamy potwierdzenie dokonania transakcji (fakturę, rachunek, umowę kupna-sprzedaży). Aby przekazać majątek prywatny do firmy, należy sporządzić odpowiednie oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności.

Wartość początkową prywatnego majątku przekazanego na cele firmowe stanowi cena ich nabycia, a jeżeli były używane przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i nie były wcześniej amortyzowane – cenę ich nabycia, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Więcej na temat wyceny prywatnego majątku przekazywanego na cele firmowe dowiesz się z artykułu: Wycena prywatnego majątku wnoszonego do środków trwałych po zmianach Polskiego Ładu.

Przykład 1.

Pan Maciej kupił zestaw komputerowy w 2022 roku i zapłacił za niego 15 000 zł. W 2023 roku Pan Maciej założył działalność gospodarczą i chce wprowadzić komputer do majątku firmowego. Obecnie cena rynkowa komputera wynosi  12 000 zł. W jaki sposób Pan Maciej powinien ustalić wartość początkową komputera?

Przekazując składnik majątku na cele firmowe, wartość początkową będzie stanowić cena nabycia komputera, jednak nie wyższa niż wartość rynkowa komputera. Jako, że cena rynkowa komputera jest niższa, wówczas wartość początkowa będzie wynosić 12 000 zł.

Przekazanie prywatnego majątku na cele firmowe - środek trwały czy wyposażenie?

Trzeba mieć na uwadze, że nie każdy składnik majątku może stanowić środek trwały w działalności. Zgodnie z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością;
 • maszyny, urządzenia i środki transportu;
 • inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

W przypadku, gdy składnik majątku, który chcemy użytkować w działalności gospodarczej nie spełnia któregokolwiek z warunków, nie może być zaliczony do ewidencji środków trwałych. Nie ma przeciwwskazań, aby taki przedmiot ująć jednorazowo w kosztach uzyskania przychodu, jednak możemy to zrobić wyłącznie wówczas, gdy jest on naszą własnością lub współwłasnością. Nie jest bowiem dopuszczalne przekazanie prywatnego majątku na cele firmowe, który do nas nie należy.

Wartość składnika majątku również nie jest bez znaczenia. Co prawda do majątku firmowego możemy wprowadzić przedmiot bez względu na jego wartość, jednak jeżeli ta wartość wynosi co najmniej 10 000 zł, to zobowiązani jesteśmy do zaliczenia składnika majątku do ewidencji środków trwałych. W przeciwnym razie, bez przeszkód możemy ująć dany przedmiot w bieżących kosztach uzyskania przychodu.

Przekazanie prywatnego majątku na cele firmowe w systemie wFirma.pl

Jeśli ma miejsce przekazanie prywatnego majątku na cele firmowe, który stanowi środek trwały, wówczas na podstawie oświadczenia wpisu w systemie wFirma.pl dokonuje się poprzez EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY. W oknie, które się pojawi należy wprowadzić dane dotyczące środka trwałego.

przekazanie prywatnego majątku na cele firmowe

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów