0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności gospodarczej - jak i gdzie złożyć wniosek?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie księgowości, pozyskiwanie klientów, windykacja należności, sprzedaż i produkcja – to niewielka część obowiązków, jakie spadają na Ciebie, gdy prowadzisz działalność gospodarczą. Gdy widzisz, że firma nie przynosi zysków i ciąży nad nią widmo niewypłacalności, zastanów się, jakie masz możliwości. Zawieszenie działalności gospodarczej to jedna z nich. Przeczytaj, co daje i jak działa.

Zawieszenie działalności gospodarczej – co daje ta procedura?

Przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą na czas nieokreślony, nie mniejszy niż 30 dni. Od 30 kwietnia 2018 roku to prawo przysługuje także osobom zatrudniającym pracowników, także tych na urlopie wychowawczym i macierzyńskim. Żeby zawiesić działalność spółki, wszyscy wspólnicy muszą wyrazić na to zgodę. W czasie zawieszenia działalności nie można uzyskiwać przychodów z tytułu jej prowadzenia oraz robić odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 Ustawy Prawa przedsiębiorców, zawieszenie działalności gospodarczej oznacza, że przedsiębiorca w czasie jej trwania:

 1. „może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
 2.  może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 3. może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 6. może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;
 8. może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Oznacza to, że zawieszając działalność gospodarczą, nie możesz podejmować działań, które prowadzą do osiągania przychodów jako przedsiębiorca, tzn. nie sprzedajesz towarów i usług, ale możesz sprzedać wyposażenie firmy lub jej środki trwałe. Możesz również przyjmować należności i regulować zobowiązania, które postały przed zawieszeniem działalności gospodarczej.

Co więcej, w trakcie trwania zawieszenia działalności, jako przedsiębiorca możesz koszty stałe np. media, czynsz itp. rozliczać jako koszty związane z zabezpieczeniem źródła przychodu. Są to koszty podatkowe, które uwzględnisz w zeznaniu rocznym. Nie musisz płacić miesięcznych zaliczek na podatek, ale musisz złożyć zeznanie roczne. Jeśli chodzi o deklarację VAT-7 lub VAT-7K to w czasie trwania zawieszenie działalności gospodarczej nie musisz składać tej deklaracji (za okres, którego dotyczy zawieszenie). Sytuacja zmienia się, gdy uzyskasz przychody, np. sprzedając środki trwałe, to musisz złożyć deklarację VAT.

Zwolnienie z deklaracji VAT – kogo nie dotyczy?

Ze składania deklaracji VAT nie są zwolnieni podatnicy, którzy:

 • Dokonują importu usług lub nabycia towarów, w których zakresie deklarowali bycie podatnikami.
 • Wewnątrzwspólnotowo nabywają towary.

Zwolnienie z deklaracji VAT nie dotyczy także okresów rozliczeniowych, za które przedsiębiorca musi zrobić korektę podatku naliczonego oraz jeśli zawieszenie działalności gospodarczej nie dotyczy pełnego okresu rozliczeniowego, to i tak przedsiębiorca musi za ten okres złożyć zeznanie VAT (za wszystkie miesiące, kiedy firma działa normalnie).

Gdzie i jak zawiesić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorco, by zawiesić działalność, musisz złożyć wniosek CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności. Jest to ten sam dokument, który składałeś się o wpis do ewidencji. Musisz tym razem postawić „x” w rubryce 01.3. Jeśli jesteś wspólnikiem spółki to musisz jeszcze złożyć załącznik CEIDG-SC. Zgodnie z nowymi przepisami, możesz zawiesić działalność gospodarczą nawet przed złożeniem wniosku, pod warunkiem, że nie jesteś przedsiębiorcą wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Pamiętaj, że składany wniosek musi zostać uzupełniony czytelnie i zgodnie z instrukcją.

Wniosek o zawieszenie działalności możesz złożyć na kilka sposobów:

 • W Urzędzie Gminy – osobiście.
 • Wysłać wniosek pocztą – musisz notarialnie poświadczyć podpis i dołączyć dokument poświadczający do wniosku.
 • Online – elektroniczny wniosek musi być opatrzony weryfikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zgodnym z profilem e-PUAP, podpisem osobistym zgodnym z dowodem osobistym lub innym dokumentem, na podstawie którego byłeś weryfikowany przez system CEIDG.
 • Przez pełnomocnika – w tym przypadku jest opłata za pełnomocnictwo 17 zł, chyba że pełnomocnikiem jest małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci lub wnuki. Wtedy opłata nie obowiązuje.

Gdy wniosek zostanie prawidłowo złożony, dostaniesz jego kopię, potwierdzoną datą, opatrzoną informacją o zawieszeniu działalności. Urząd Gminy ma 3 dni od dokonania wpisu, na poinformowanie urzędu skarbowego, ZUS lub KRUS i urzędu statystycznego o tym, że działalność została zawieszona.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów