0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności gospodarczej - jak i gdzie złożyć wniosek?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie księgowości, pozyskiwanie klientów, windykacja należności, sprzedaż i produkcja – to niewielka część obowiązków, jakie spadają na Ciebie, gdy prowadzisz działalność gospodarczą. Gdy widzisz, że firma nie przynosi zysków i ciąży nad nią widmo niewypłacalności, zastanów się, jakie masz możliwości. Zawieszenie działalności gospodarczej to jedna z nich. Przeczytaj, co daje i jak działa.

Zawieszenie działalności gospodarczej – co daje ta procedura?

Przedsiębiorca prowadzący działalność zarejestrowaną w CEIDG może zawiesić działalność gospodarczą na czas nieokreślony, nie mniejszy niż 30 dni. Z kolei podmiot zarejestrowany w KRS zawiesić działalność może na nie krócej niż 30 dni a nie więcej niż 24 miesiące.

Prawo do zawieszenia zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy Prawo przedsiębiorców posiada przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników lub zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym, urlopie opiekuńczym lub urlopie rodzicielskim, niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 Ustawy Prawa przedsiębiorców, zawieszenie działalności gospodarczej oznacza, że przedsiębiorca w czasie jej trwania:może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów,

 1. może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 2. może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 3. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 4. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
 5. może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 6. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą,
 7. może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.

Oznacza to, że zawieszając działalność gospodarczą, nie możesz podejmować działań, które prowadzą do osiągania przychodów jako przedsiębiorca, tzn. nie sprzedajesz towarów i usług, ale możesz sprzedać wyposażenie firmy lub jej środki trwałe. Możesz również przyjmować należności i regulować zobowiązania, które postały przed zawieszeniem działalności gospodarczej.

Co więcej, w trakcie trwania zawieszenia działalności, jako przedsiębiorca możesz koszty stałe np. media, czynsz itp. rozliczać jako koszty związane z zabezpieczeniem źródła przychodu. Są to koszty podatkowe, które uwzględnisz w zeznaniu rocznym. Nie musisz płacić miesięcznych zaliczek na podatek, ale musisz złożyć zeznanie roczne.

Jeśli chodzi o JPK, to w czasie trwania zawieszenie działalności gospodarczej co do zasady nie składa się pliku (za okres, którego dotyczy zawieszenie). Sytuacja zmienia się, gdy uzyskasz przychody, np. sprzedając środki trwałe, to musisz złożyć deklarację VAT.

Sprawdź, kiedy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej występuje obowiązek złożenia JPK czytając artykuł: JPK a zawieszenie działalności - z czym się wiąże?

Gdzie i jak zawiesić działalność gospodarczą?

Aby zawiesić działalność należy złożyć aktualizację wniosku CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności.

Masz wątpliwości, jak wypełnić wniosek o zawieszenie działalności? Przeczytaj artykuł: Wpis CEIDG-1 podczas zawieszania działalności gospodarczej, który omawia wypełnienie wniosku!

Wniosek o zawieszenie działalności możesz złożyć na kilka sposobów:

 • w Urzędzie Miasta i/lub Gminy – osobiście,
 • wysłać wniosek pocztą – musisz notarialnie poświadczyć podpis i dołączyć dokument poświadczający do wniosku,
 • online – elektroniczny wniosek musi być opatrzony weryfikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zgodnym z profilem e-PUAP, podpisem osobistym zgodnym z dowodem osobistym lub innym dokumentem, na podstawie którego byłeś weryfikowany przez system CEIDG,
 • przez pełnomocnika – w tym przypadku jest opłata za pełnomocnictwo 17 zł, chyba że pełnomocnikiem jest małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci lub wnuki. Wtedy opłata nie obowiązuje.

Gdy wniosek zostanie prawidłowo złożony, dostaniesz jego kopię, potwierdzoną datą, opatrzoną informacją o zawieszeniu działalności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów