0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Błędy słuchania - sztuka komunikacji z pracownikami

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracodawcy często popełniają liczne błędy słuchania. Prowadząc rozmowę, nie jesteśmy w stanie przez cały czas koncentrować się na przekazywanych informacjach. Musimy się jednak zwracać uwagę na zasady prawidłowej komunikacji, aby odbierać informacje wysyłane przez naszych rozmówców. Jakich zachowań należy unikać, aby efektywnie komunikować się z pracownikami?

Podstawowe błędy słuchania – unikaj ich jak ognia!

Niektórzy pracodawcy, mający doświadczenie w prowadzeniu działalności i przeprowadzaniu rozmów z pracownikami, często przerywają swoim rozmówcom - jest to jeden z najpoważniejszych błędów słuchania. Wydaje im się, że wiedzą, co druga osoba ma im do przekazania, więc aby nie tracić czasu, samodzielnie kończą jej wypowiedź i od razu się do niej ustosunkują. Takie myślenie jest najczęściej błędne. Nie można zakładać, że zna się intencje drugiej strony. Nadawca może mieć do przekazania coś zupełnie innego.

Podczas prowadzonych rozmów ludzie są w stanie wyłączyć się na chwilę, przemyśleć inne sprawy, po czym zręcznie skoncentrować się na toczącej się konwersacji. Jeśli zależy nam na zrozumieniu intencji drugiej strony, powinniśmy eliminować błędy słuchania i przez cały czas zwracać uwagę na przekazywane komunikaty. Należy także obserwować mowę ciała nadawcy, aby móc określić, czy informacje słowne zgadzają się z jej postawą i gestykulacją. Osoba mówiąca może celowo unikać omawiania określonej kwestii. Zachowanie niewerbalne to zdradzi.

Podczas prowadzonych rozmów nie należy kierować się stereotypami. Efekt halo, zwany także efektem pierwszego wrażenia należy także do błędów słuchania i wpływa na to, w jaki sposób będziemy odbierać drugą osobę. Pracodawca musi koncentrować się przede wszystkim na treści otrzymanego komunikatu. Ubiór, wygląd czy aparycja rozmówcy nie powinny mieć dla niego większego znaczenia.

Błędy słuchania – niewłaściwe style odbioru komunikatów

Błędy słuchania wynikają także z przyjęcia niewłaściwej postawy przez przynajmniej jednego z rozmówców. Wysyłane komunikaty nie zostaną poprawnie zinterpretowane, jeśli obie strony nie będą zaangażowane w prowadzoną konwersację. Najczęstsze błędy słuchania:

  • słuchanie rozproszone – słuchacz daje do zrozumienia rozmówcy, że w trakcie odbierania przekazywanego komunikatu zajmuje się również innymi sprawami – patrzy w ekran komputera, czyta dokumenty, nie utrzymuje kontaktu wzrokowego. Osoba mówiąca jednocześnie koncentruje się na wysłaniu określonej wiadomości i na skupieniu uwagi słuchacza na swojej osobie,
  • słuchanie obstrukcyjne – osoba odbierająca komunikat zachowuje się w taki sposób, aby wyprowadzić z równowagi osobę mówiącą. Słuchacz wykonuje gesty wyrażające zniecierpliwienie, rzuca kąśliwe komentarze, uśmiecha się złośliwie – taka postawa ma negatywny wpływ na samopoczucie nadawcy, któremu trudniej jest się skupić na przekazaniu komunikatu,
  • słuchanie ukierunkowujące – odbiorca komunikatu zachowuje się tak, jakby chciał wpłynąć na treść informacji przekazywanych przez nadawcę. Słuchacz gestami i postawą ciała ponagla osobę mówiącą i wskazuje, w jakim kierunku powinna potoczyć się prowadzona rozmowa,
  • słuchanie reaktywne – słuchacz reaguje na wszystkie komunikaty, które są wysłane przez nadawcę. Informacja zwrotna zapewniona jest na każdym etapie wypowiedzi. Osoba mówiąca musi koncentrować się na tym, co chce powiedzieć oraz jest zmuszona odpowiadać na aktywne zachowanie rozmówcy. Zaczyna się irytować i nie jest w stanie wysłać komunikatu w takiej formie, która zapewniłaby przekazanie wszystkich jego myśli i odczuć,
  • słuchanie życzliwe – nadawca bezkrytyczne przyjmuje wszystkie informacje, które przekazuje nadawca - uśmiecha się, potakuje głową, wyraża swoją aprobatę. Osoba mówiąca jest pozbawiona prawdziwego feedbacku i odnosi wrażenie, że rozmówca jej nie słucha, lecz automatycznie reaguje na kolejne komunikaty.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów