0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

BYOD, CYOD, COPE - co oznaczają te skróty i jakie mają zastosowanie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Coraz większa liczba pracowników chce korzystać w pracy z urządzeń mobilnych. Dzięki temu wiele zadań mogą wykonać sprawniej. Wielu z nas właśnie na smartfonach czy tabletach korzysta z internetu. Fakt, że używany sprzęt nie przywiązuje nas do jednego miejsca, jest bardzo doceniany. W związku z tym firmy coraz częściej poza służbowym telefonem decydują się również na wykorzystywanie w pracy innych urządzeń mobilnych. Czy pracownicy powinni korzystać ze swoich sprzętów? Jak wygląda ta kwestia w naszym kraju? Co oznaczają skróty BYOD, CYOD czy COPE i jak wiążą się ze wspomnianym zagadnieniem? Przeczytaj niniejszy artykuł, gdzie postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

BYOD, CYOD, COPE - co oznaczają te skróty?

Na początku warto wyjaśnić, czego dotyczą skróty: BYOD, CYOD czy COPE, które bezpośrednio dotykają urządzeń mobilnych w firmie.

Kiedy firma zastanawia się nad modelem mobilności swojej firmy, ma do wyboru opcje, wśród których najpopularniejsze są trzy wymienione poniżej:

  • BYOD, czyli Bring Your Own Device
    W myśl tego modelu pracownicy korzystają z własnych urządzeń mobilnych także w celach służbowych. Jest to ich własność, w związku z tym mają pełną dowolność w wyborze systemu, marki itp.

  • CYOD, czyli Choose Your Own Device
    Firma tworzy listę urządzeń mobilnych, które może zapewnić swoim pracownikom. Oni z kolei muszą wybrać z niej to, co jest im najbardziej potrzebne do pracy. Oprogramowanie czy np. producent sprzętu są z góry narzucone. Pracownicy mogą korzystać z tego urządzenia również prywatnie, jednak właścicielem jest przedsiębiorstwo.

  • COPE, czyli Company Owned Personally Enabled
    Używany przez pracowników sprzęt jest własnością przedsiębiorstwa i to ono wybiera, z czego pracownicy będą korzystać. Jeśli firma na to zezwala, urządzenia mogą być wykorzystywane także w celach prywatnych.

Jaki model przeważa w Polsce?

W Polsce coraz więcej firm zaczyna dostrzegać jak istotne jest korzystanie z urządzeń mobilnych w pracy, w związku z tym dbają o to, by pracownicy mogli bez problemu je użytkować.

Na świecie coraz popularniejszy staje się model BYOD. W Polsce jednak jest odwrotnie, przede wszystkim ze względu na to, że brak jest uregulowań prawnych co do korzystania z prywatnego sprzętu w celach służbowych. Chodzi tutaj przede wszystkim o ochronę i bezpieczeństwo danych.

Najpopularniejszym modelem w polskich firmach jest COPE - to firma decyduje, jakim sprzętem dysponuje pracownik i jest właścicielem urządzenia. Za zgodą przedsiębiorstwa pracownik może jednak korzystać ze sprzętu do celów prywatnych.

Wady i zalety modeli BYOD, CYOD i COPE

Każdy z przedstawionych modeli ma swoje wady i zalety. Zastanawiając się nad tym, który sprawdzi się najlepiej w naszej firmie, warto je poznać i wziąć pod uwagę.

BYOD

Jak już wspominaliśmy, model BYOD polega na tym, że pracownicy korzystają w pracy ze sprzętu prywatnego. Wydaje się to doskonałym rozwiązaniem dla firm, ponieważ stanowi to oszczędność dla przedsiębiorstwa, które nie musi zapewniać urządzeń. Poza tym pracownicy są przyzwyczajeni do systemu, do swojego sprzętu, więc praca na nim jest łatwiejsza, przyjemniejsza. Tym samym zwiększa się produktywność. Poza tym, jeżeli okazuje się, że firma potrzebuje urządzeń mobilnych, używanie tych należących do pracowników będzie najszybszym sposobem na ich wprowadzenie.

Model BYOD ma również wady. Przede wszystkim każdy pracownik pracuje na odmiennym sprzęcie, w związku z tym kompatybilność może być niska. Dodatkowo w razie awarii naprawa jest o wiele trudniejsza. Niełatwą kwestią jest również bezpieczeństwo. Liczba wirusów, problemów, które mogą wystąpić, zdecydowanie wzrasta. Poza tym nieuregulowana jest prawnie kwestia danych firmowych przechowywanych na prywatnym sprzęcie. Wzrasta bowiem ryzyko, że tajne informacje zostaną wykradzione czy rozprzestrzenione.

CYOD

W modelu CYOD pracownicy otrzymują listę urządzeń mobilnych i aplikacji, które ułatwią im pracę, natomiast firma zapewnia wybrane sprzęty. Daje to pewną dowolność i pozwala pracownikom wybrać coś, co jest najbardziej dopasowane do ich potrzeb. Lista jest jednak ograniczona. Z pewnością zaletą tego modelu jest fakt, że firma ma większą kontrolę nad tym, jak używany jest sprzęt i nawet jeżeli pracownicy korzystają z niego prywatnie, głównie pozostaje on służbowy. Łatwiejsze jest również wsparcie techniczne w razie awarii i niebezpieczeństwa.

Wadą jest jednak fakt, że z pewnością taki model trudno szybko wdrożyć do firmy, wybór i zakup wymaga czasu. Poza tym sam zakup sprzętu i jego posiadania jest bardziej skomplikowany niż np. w przypadku BYOD.

COPE

W modelu COPE, który jest najpopularniejszym systemem używanym w Polsce, to firma zapewnia pracownikom urządzenia mobilne, jest ich właścicielem i sama ustala, jakich sprzętów używać będę pracownicy. Z jednej strony z pewnością będą oni potrzebowali więcej czasu na zapoznanie się z urządzeniem, przede wszystkim jeśli na co dzień używają innego, z drugiej strony jednak firma ma większą kontrolę nad tym, jak wykorzystywany jest sprzęt. Naprawy i kontrola zagrożeń również jest prostsza niż w przypadku pozostałych modeli. Bezpieczniejsze są również dane firmowe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów