0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Outsourcing pracowniczy - czy jest dla Ciebie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecnie w świecie biznesu pojęcie outsourcingu stało się bardzo modne. Outsourcingować można już praktycznie wszystkie działy firmy: produkcję, logistykę, zaopatrzenie, obsługę klienta, sprzątanie, ochronę, zarządzanie finansami czy rachunkowość. Na popularności zyskuje outsourcing pracowniczy. Współdziałanie organizacji z agencjami pracy wciąż jednak ewoluuje i wkracza na wyższy poziom. Dzisiaj nie tylko przedsiębiorstwa produkcyjne współpracują z firmami zajmującymi się outsourcingiem pracowniczym. Coraz częściej po te usługi sięgają wielkie korporacje, które nie chcą już na własną rękę poszukiwać talentów menedżerskich, motywować swoich pracowników, a nawet prowadzić zwykłej, bieżącej działalności kadrowej. Czy outsourcing pracowniczy możesz także z powodzeniem wykorzystać w swojej firmie?

Outsourcing pracowniczy a przepisy Kodeksu pracy

Kodeks pracy reguluje outsourcing pracowniczy w art. 231, dotyczącym fuzji czy przejęcia firmy. Powyższy przepis stanowi, iż w sytuacji akwizycji zakładu pracy nowy właściciel staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy – wraz ze składnikami materialnymi przejmuje on niejako pracowników kupionej organizacji.

Ważne!

Za zobowiązania, wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed dokonaniem przejęcia organizacji, odpowiadają solidarnie dotychczasowy i nowy pracodawca.

Według art. 231 Kodeksu pracy outsourcing pracowniczy polega na przekazaniu pracowników pomiędzy dotychczasowym a nowym właścicielem zakładu pracy. Z punktu widzenia osób zatrudnionych sytuacja nie ulega zmianie – zachowywane są stanowiska pracy, hierarchia, podział obowiązków, miejsce i warunki zatrudnienia.

Jakie zadania należą do firm zajmujących się outsourcingiem pracowniczym?

Outsourcing pracowniczy w rozumieniu biznesowym to przekazanie funkcji kadrowych do realizacji przez zewnętrzną firmę, zwykle agencję pracy tymczasowej. Agencje te mogą zajmować się tylko niektórymi działaniami, związanymi z zarządzaniem kapitałem ludzkim.

Do możliwych zadań przedsiębiorstwa, świadczącego usługi z zakresu outsourcingu pracowniczego, można zaliczyć:

 • prowadzenie procesu rekrutacji,

 • podpisywanie umowy z pracownikami w imieniu właściwego pracodawcy (agencja pełni funkcję pełnomocnika danej organizacji),

 • wypłacanie wynagrodzeń,

 • wysyłanie pracowników na okresowe badania,

 • organizowanie zastępstw,

 • przeprowadzanie szkoleń,

 • wdrażanie systemów motywacyjnych,

 • świadczenie usług z zakresu mentoringu i coachingu.

Outsourcing pracowniczy - korzyści i wady

Przedsiębiorca, który zdecyduje się skorzystać z usługi outsourcingu pracowniczego, może odnieść następujące korzyści:

 • obniżenie kosztów – agencje pośrednictwa pracy często prowadzą bazy kandydatów, jednocześnie mogą także prowadzić kilka rekrutacji, więc skorzystanie z ich oferty staje się tańsze niż podjęcie działań kadrowych na własną rękę,

 • dostęp do profesjonalnej wiedzy – agencje specjalizują się w procesach kadrowych, więc posiadają większą wiedzę i orientują się w bieżących trendach na rynku pracy,

 • usprawnienie procesu rekrutacji, selekcji, wprowadzenia do pracy,

 • możliwość dotarcia i pozyskania wykwalifikowanych specjalistów,

 • przyspieszenie procesów kadrowych.

Z drugiej strony outsourcing pracowniczy wiąże się także z negatywnymi zjawiskami takimi, jak:

 • brak bezpośredniego kontaktu z pracownikiem na etapie zatrudniania, motywowania, szkolenia,

 • niski poziom utożsamienia pracownika z firmą – pracownik z jednej strony odpowiada przed swoich pracodawcą, a z drugiej strony przed agencją pośrednictwa pracy,

 • niska akceptacja społeczna outsourcingu pracowniczego,

 • brak możliwości bezpośredniego śledzenia rozwoju potencjału zatrudnionego pracownika.

Czy outsourcing pracowniczy jest dla Ciebie?

Prowadząc małą firmę, nie opłaca się korzystać z usług agencji pracy, by pozyskać pracowników i nimi zarządzać. Outsourcing pracowniczy przydaje się w dużych korporacjach, w których procesy kadrowe przeprowadzane są masowo. Żaden rekruter nie jest w stanie utrzymać bliższej ani dłuższej więzi z zatrudnianą osobą, więc powierzenie funkcji kadrowych zewnętrznej organizacji wydaje się być działaniem pozbawionym większych zagrożeń. W małych przedsiębiorstwach, w których bezpośredni kontakt między pracodawcą a pracownikiem jest na porządku dziennym, zdecydowanie bardziej opłaca się samodzielnie prowadzić obszar HR.

Istnieją oczywiście rozwiązania pośrednie. Pracodawca może zlecić zewnętrznej agencji przeprowadzenie rekrutacji, a na etapie selekcji sam może weryfikować dokumenty aplikacyjne kandydatów, umawiać się z nimi na spotkania oraz wdrażać ich do pracy. W ten sposób zachowana zostanie optymalna relacja pomiędzy kosztami pozyskania nowego pracownika a nawiązaniem z nim bliższej relacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów