0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy bony towarowe podlegają opodatkowaniu VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Bon towarowy - definicja

Bon towarowy, definiowany w słowniku języka polskiego jako dowód uprawniający jego posiadacza do otrzymania w określonym terminie pewnych produktów, sum pieniędzy bądź możliwości skorzystania z konkretnych usług, nie posiada swojej definicji w ustawie o podatku od towarów i usług, co budzi spore wątpliwości w zakresie tego, czy fakt przekazania bonu towarowego stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też nie.

Ustawa o VAT określa w art. 5 ust. 1 pkt.1, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.

Art. 7 ust. 1 tej samej ustawy definiuje dostawę towarów jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jako właściciel, gdzie zgodnie z art. 2 ustawy o VAT, przez towar należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Świadczenie usług natomiast, to wedle art. 8 ust.1 każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Bon nie jest towarem

Tak więc, bon towarowy nie jest towarem w rozumieniu ustawy o VAT, gdyż nie jest rzeczą, a dowodem uprawniającym do wyboru pewnych określonych towarów i jednocześnie nie jest świadczeniem usług, gdyż sam fakt przekazania bonu towarowego uprawniającego posiadacza do skorzystania w przyszłości z jakiejś usługi bądź świadczenia, nie może być traktowane jako wykonanie tego świadczenia.

Konsekwencje wydania bonu towarowego

Przekazanie przez pracodawcę bonów towarowych swoim pracownikom np. jako nagrody, premii czy choćby z okazji świąt, czy też kontrahentom w ramach współpracy, uprawniających ich do zakupu, w określonych sklepach bądź punktach usługowych, towarów lub usług, nie powoduje więc powstania żadnego obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT.  

Dopiero jego zrealizowanie, czyli zapłata bonem, który w tym przypadku jest traktowany jako środek płatniczy, za wybrane towary bądź usługi spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie dostawy towarów i usług na rzecz kupującego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów