0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązki wynikające z zakupu oprogramowania przez Internet

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Internet do tego stopnia stał się popularny, że wielu ludzi nie potrafi bez niego funkcjonować. Wiadomości, muzyka i filmy, przepisy kulinarne, porady prawne i podatkowe oraz przede wszystkim zakupy bez wychodzenia z domu - to tylko niektóre z przykładów wykorzystywania Internetu na co dzień. Dzięki tak szybkiemu rozwojowi tej sieci komunikacji, wiele firm ma szansę dotrzeć do odbiorców z drugiego końca świata. Zakup oprogramowania z Irlandii czy USA nie stanowi żadnego problemu. Wystarczy tylko kilka klików i dokonanie zapłaty a potrzebne oprogramowanie jest już nasze. Jednak w przypadku zakupu przez firmę, powstają dodatkowe obowiązki podatkowe, o których każdy przedsiębiorca powinien pamiętać.

Prawidłowa klasyfikacja zakupu

Oprogramowania komputerowe coraz rzadziej kupowane są w formie pudełkowej. Wiąże się to bowiem z oczekiwaniem na przesyłkę, którą w przypadku zakupów z krajów trzecich - czeka również odprawa celna. Częściej oprogramowanie można pobrać ze strony internetowej sprzedawcy, a to oznacza, że daną transakcję należy sklasyfikować jako usługę.

Dostarczanie oprogramowania oraz jego uaktualnień zostało wyróżnione w załączniku nr II dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Są to usługi świadczone drogą elektroniczną. Do powyższej dyrektywy istnieje również rozporządzenie wykonawcze  Rady UE nr 282/2011, w którym w art. 7 wyjaśniono czym są w zasadzie usługi elektroniczne. Należą do nich usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie - ze względu na ich charakter - jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Powyższy opis obejmuje w szczególności ogólnie dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami.

W przypadku usług elektronicznych w ustawie o VAT znajduje się szczególny zapis, mówiący o obowiązku rozliczenia podatku, ale dotyczy on sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie są podatnikami VAT.

A może import usług?

Zakup oprogramowania w formie jego pobrania ze strony internetowej sprzedawcy, dla podatnika VAT będzie stanowić import usług. Jeżeli sprzedawcą będzie firma z któregoś z krajów UE (np. z Irlandii), to należy się odnieść do art. 28b ustawy o VAT. Wiąże się to z koniecznością naliczenia podatku VAT, z uwzględnieniem krajowej stawki podatku, odpowiedniej dla tego typu usługi. W przypadku czynnego podatnika VAT, transakcja będzie neutralna. Wykazuje się ją bowiem zarówno po stronie zakupu jak i sprzedaży. Tym samym przedsiębiorca nie ponosi ciężaru podatku.

Wymogi formalne

Transakcja importu usług od podatnika z UE powoduje obowiązek rejestracji do VAT-UE, a więc transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wiąże się to z koniecznością złożenia w urzędzie skarbowym formularza VAT-R. Należy w nim zwrócić szczególną uwagę na część C.3. Z dniem rejestracji, w transakcjach wewnątrzwspólnotowych przedsiębiorca będzie mógł się posługiwać numerem NIP-UE, czyli z przedrostkiem “PL”.

W kolejnym kroku należy rozliczyć podatek VAT. Wg obecnych przepisów do tego celu służą faktury wewnętrzne. Wydrukowany dokument należy spiąć i przechowywać wraz z fakturą źródłową w dokumentacji księgowej. Transakcja importu usług musi zostać wykazana na deklaracji VAT-7 (lub VAT-7K dla rozliczeń kwartalnych). Służą do tego po stronie sprzedaży pola 27-30 (Import usług, dla których stosuje się art. 28b ustawy o VAT), a po stronie zakupu pola 41-42 (Nabycie towarów i usług pozostałych). Co ważne, wartości tych nie wykazuje się w informacji podsumowującej VAT-UE, bowiem nie obejmuje ona transakcji importu usług.

Jeżeli zakup oprogramowania został dokonany od kontrahenta spoza Unii Europejskiej (np. z USA), należy jedynie przygotować fakturę wewnętrzną z naliczeniem podatku. Nie ma żadnych dodatkowych obowiązków rejestracyjnych. Wartość transakcji wykazuje się w deklaracji VAT, w polach 27-28 oraz 41-42.

Należy również mieć na uwadze termin, w jakim należy dokonać rozliczenia podatku. Musi to być okres, w którym zakup został faktycznie dokonany. Jeżeli na fakturze jako data sprzedaży widnieje 30 sierpnia, a data wystawienia to 2 września, to import usług należy wykazać w rozliczeniu miesiąca sierpnia.

W pierwszym kroku na przedsiębiorcy ciąży obowiązek określenia czy zakup stanowi import usług czy też nabycie towaru (WNT lub import). Bez względu na przypadek, przepisy podatkowe zawierają dość szczegółowe dyspozycje dotyczące obowiązków podatnika względem VAT. Dzięki temu nie powinien mieć on większych problemów z prawidłowym dokonaniem rozliczenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów