0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy długi w postępowaniu upadłościowym mogą zostać umorzone?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Omawiając skutki, jakie niesie za sobą postępowanie upadłościowe, należy rozważyć to zagadnienie, dokonując podziału na podmioty będące stroną upadłą. Gdy upadły jest powodem, upadłość likwidacyjna wiąże się z zawieszeniem procesu o wierzytelność do momentu podjęcia decyzji przez o wstąpieniu do postępowania. W przypadku, gdy to upadły jest pozwanym, postępowanie takie ulega umorzeniu. Jak wygląda w tym świetle taka kwestia, jak odpowiedzialność za długi w postępowaniu upadłościowym?

Długi w postępowaniu upadłościowym, gdy upadły jest powodem 

Jeżeli upadłym jest powód, upadłość likwidacyjna powoduje zwieszenie procesu o dochodzenie wierzytelności. Zawieszenia takiego dokonuje sąd, czyniąc to z urzędu. Czasami może się tak zdarzyć, że sąd wyda orzeczenie w sprawie, nie mając wiedzy o upadłości powoda. W takim przypadku wszelkie wcześniejsze orzeczenia sądu zostają uchylone. Należy pamiętać, iż zawieszenie postępowania, w którym wierzyciel dochodzi swoich należności, wywołuje skutki prawne już od daty ogłoszenia upadłości. Również od tego momentu proces o wierzytelność może być prowadzony tylko przez syndyka, co wydaje się logiczne, gdyż w momencie ogłoszenia upadłości, upadły nie posiada już praw do zarządzania i korzystania ze swojego majątku a co za tym idzie także ze swojej wierzytelności.

Długi w postępowaniu upadłościowym, gdy upadły jest pozwanym

Jeżeli to pozwany jest upadłym, a jego upadłość zostanie ogłoszona w trakcie już trwającego procesu o wierzytelność, sąd z urzędu umarza postępowanie. Powód może wytoczyć powództwo przed sądem cywilny, w sytuacji, gdy po umorzeniu postępowania sądowego dojdzie w ramach postępowania upadłościowego do odmowy uznania wierzytelności. Bardzo ważną kwestią jest, iż powództwo w takim przypadku wytacza się przeciwko syndykowi masy upadłości upadłego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów