0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Co to jest Biuro Informacji Kredytowej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest instytucją powołaną przez banki, w której przechowywane są informacje na temat kredytów zaciągniętych przez klientów banków, a także historia ich spłaty. Bank sprawdza płynność finansową swojego klienta, gdy ten chce wziąć kredyt bądź pożyczkę.

Jaką funkcję spełnia Biuro Informacji Kredytowej?

Biuro Informacji Kredytowej mimo niepochlebnych opinii wśród kredytobiorców niewątpliwie posiada pozytywny aspekt działania przejawiający się przede wszystkim w tym, że mamy możliwość w dowolnym czasie sprawdzenia i uzyskania informacji na temat swojej historii kredytowej (co pół roku możemy ją sprawdzać). BIK przypomni nam również, jeśli zaczniemy zalegać ze spłatą. Możemy również dzięki biuru poznać swoją punktową ocenę ryzyka kredytowego (tzw. scoring- polega na ustaleniu wiarygodności kredytowej za pomocą analizy porównawczej profilu kredytobiorcy z profilami klientów, którzy otrzymali kredyt. Im bliżej jest profilowi klienta do profilów osób, które uzyskały kredyty, tym większa jest ilość otrzymanych punktów, a co za tym idzie istnieje większe prawdopodobieństwa na otrzymanie kredytu) czy też prowadzić nadzór nad poprawnością danych. Ważną rolę BIK spełnia w przypadku naszego bezpieczeństwa - możemy się zabezpieczyć przed wzięciem kredytu przez osobę nieuprawnioną działającą rzekomo w naszym imieniu.

Biuro Informacji Kredytowej i przechowywanie danych 

W przypadku, gdy systematycznie i sumiennie dokonujemy spłat, Biuro Informacji Kredytowej będzie przetwarzało nasze dane do momentu spłaty całego zadłużenia (np. kredytu wraz z odsetkami). Ważne jest, że do nas należy decyzja czy po dokonaniu spłaty chcemy, aby nasze dane pozostawały dalej w posiadaniu BIK-u (chociażby po to, aby w przyszłości banki mogły ocenić naszą zdolność kredytową) czy też nie.
W przypadku gdy kredytobiorca opóźnia się ze spłatami (więcej niż 60 dni) lub nie dokonuje ich systematycznie lub gdy klient zgłosi w ciągu 30 dni sprzeciw dotyczący przetwarzania danych osobowych w systemie, jego dane mogą być przetwarzane przez 5 kolejnych lat bez konieczności uzyskania jego zgody.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów