Poradnik Przedsiębiorcy

Odliczenie VAT od zakupów przed rejestracją VAT

Odliczenie podatku VAT jest podstawowym prawem podatnika przy Odliczenie VAT od zakupów przed rejestracją. Ale czy takie prawo ma również początkujący przedsiębiorca, który nie dokonał jeszcze formalnej rejestracji VAT w urzędzie? Czy przedsiębiorcy przysługuje odliczenie VAT od zakupów przed rejestracją działalności?

Odliczenie VAT od zakupów przed rejestracją a stanowisko organów podatkowych

Przedsiębiorcy w momencie otwierania własnej działalności gospodarczej dokonują licznych zakupów. W większości przypadków odbywają się one szybciej, niż zostanie złożona w urzędzie skarbowym deklaracja VAT-R, nadająca przedsiębiorcy status czynnego płatnika VAT.

Jeszcze do niedawna organy podatkowe upierały się, że w takich sytuacjach przedsiębiorcy nie mogą odliczyć podatku VAT, jeśli został on naliczony przed formalnym dokonaniem rejestracji VAT. Jednakże po fali orzeczeń sądów w podobnych sprawach, urzędy skarbowe zmieniły swoje podejście w tej kwestii. Aktualnie stosuje się interpretację, że w momencie dokonywania odliczenia VAT przedsiębiorca musi już być czynnym podatnikiem. Ustawa o podatku od towarów i usług mówi, że podatnik może odliczyć VAT od zakupów przedmiotów i usług, które będą służyły działalności opodatkowanej. Oznacza to, że ich dokonanie przed rejestracją VAT nie odbiera prawa do odliczenia od nich podatku naliczonego.

Odliczenie VAT od zakupów przed rejestracją - przykład

Aby lepiej zrozumieć powyższe przepisy posłużymy się przykładem: przedsiębiorca zarejestrował działalność gospodarczą 1 marca 2016 r. Od marca do czerwca dokonał on zakupu towarów potrzebnych do prowadzenia biznesu, natomiast w lipcu złożył w urzędzie skarbowym druk VAT-R, kiedy faktycznie rozpoczął swoją działalność.

Pytanie w tej sytuacji brzmi: czy przysługuje mu prawo do odliczenia VAT za okres od marca do czerwca 2016 r. na podstawie faktur za dokonane zakupy?

Według indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. (sygn. akt IPTPP2/443-509/11-4/BM) przedsiębiorca może obniżyć należny podatek o wartość podatku naliczonego, wynikającego z faktur za zakupy. W uzasadnieniu tej interpretacji powołał się na przepisy ustawy o VAT, w myśl których suma kwot podatku z faktur zakupowych stanowi kwotę naliczonego podatku VAT. W uzasadnieniu wspomniano również, że odliczenie VAT nie stosuje się w przypadku podatników, którzy nie są zarejestrowani jako czynni płatnicy VAT. Dodatkowo, wyjaśniono że przepisy nie określają wcale konieczności bycia czynnym podatnikiem w chwili otrzymania faktur za dokonane zakupy.

Odliczenie VAT bez rejestracji VAT-R

Rozważmy teraz inny przykład: przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 1 sierpnia 2016 roku. W ciągu tego miesiąca zakupił towar do celów prowadzenia działalności oraz dokonał sprzedaży swoich usług. Pod koniec września rozliczył podatek od towarów i usług na deklaracji VAT-7, którą przekazał 30 września 2016 r. do swojego urzędu skarbowego. W październiku 2016 r. urząd skarbowy zawiadomił go, że nie złożył druku VAT-R.

Pytanie w tej sytuacji brzmi: czy przedsiębiorca miał prawo odliczyć podatek VAT za sierpień 2016 r.?

Odpowiedź w tych okolicznościach jest twierdząca. Przedsiębiorca miał prawo, ale koniecznie musi złożyć w urzędzie skarbowym deklarację VAT-R ze wskazaniem sierpnia 2016 r. jako okresu rozliczeniowego.

Z obu przykładów można wysnuć wniosek, że ustawa o VAT dopuszcza sytuację odliczenia VAT na podstawie faktur zakupowych przed złożeniem deklaracji VAT-R w urzędzie, jeśli tylko dokonane zakupy były niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.