0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie VAT od zakupów przed rejestracją VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Odliczenie podatku VAT jest podstawowym prawem podatnika przy Odliczenie VAT od zakupów przed rejestracją. Ale czy takie prawo ma również początkujący przedsiębiorca, który nie dokonał jeszcze formalnej rejestracji VAT w urzędzie? Czy przedsiębiorcy przysługuje odliczenie VAT od zakupów przed rejestracją działalności?

Odliczenie VAT od zakupów przed rejestracją a stanowisko organów podatkowych

Przedsiębiorcy w momencie otwierania własnej działalności gospodarczej dokonują licznych zakupów. W większości przypadków odbywają się one szybciej, niż zostanie złożona w urzędzie skarbowym deklaracja VAT-R, nadająca przedsiębiorcy status czynnego płatnika VAT.

Jeszcze do niedawna organy podatkowe upierały się, że w takich sytuacjach przedsiębiorcy nie mogą odliczyć podatku VAT, jeśli został on naliczony przed formalnym dokonaniem rejestracji VAT. Jednakże po fali orzeczeń sądów w podobnych sprawach, urzędy skarbowe zmieniły swoje podejście w tej kwestii. Aktualnie stosuje się interpretację, że w momencie dokonywania odliczenia VAT przedsiębiorca musi już być czynnym podatnikiem. Ustawa o podatku od towarów i usług mówi, że podatnik może odliczyć VAT od zakupów przedmiotów i usług, które będą służyły działalności opodatkowanej. Oznacza to, że ich dokonanie przed rejestracją VAT nie odbiera prawa do odliczenia od nich podatku naliczonego.

Odliczenie VAT od zakupów przed rejestracją - przykład

Aby lepiej zrozumieć powyższe przepisy posłużymy się przykładem: przedsiębiorca zarejestrował działalność gospodarczą 1 marca 2016 r. Od marca do czerwca dokonał on zakupu towarów potrzebnych do prowadzenia biznesu, natomiast w lipcu złożył w urzędzie skarbowym druk VAT-R, kiedy faktycznie rozpoczął swoją działalność.

Pytanie w tej sytuacji brzmi: czy przysługuje mu prawo do odliczenia VAT za okres od marca do czerwca 2016 r. na podstawie faktur za dokonane zakupy?

Według indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. (sygn. akt IPTPP2/443-509/11-4/BM) przedsiębiorca może obniżyć należny podatek o wartość podatku naliczonego, wynikającego z faktur za zakupy. W uzasadnieniu tej interpretacji powołał się na przepisy ustawy o VAT, w myśl których suma kwot podatku z faktur zakupowych stanowi kwotę naliczonego podatku VAT. W uzasadnieniu wspomniano również, że odliczenie VAT nie stosuje się w przypadku podatników, którzy nie są zarejestrowani jako czynni płatnicy VAT. Dodatkowo, wyjaśniono że przepisy nie określają wcale konieczności bycia czynnym podatnikiem w chwili otrzymania faktur za dokonane zakupy.

Odliczenie VAT bez rejestracji VAT-R

Rozważmy teraz inny przykład: przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 1 sierpnia 2016 roku. W ciągu tego miesiąca zakupił towar do celów prowadzenia działalności oraz dokonał sprzedaży swoich usług. Pod koniec września rozliczył podatek od towarów i usług na deklaracji VAT-7, którą przekazał 30 września 2016 r. do swojego urzędu skarbowego. W październiku 2016 r. urząd skarbowy zawiadomił go, że nie złożył druku VAT-R.

Pytanie w tej sytuacji brzmi: czy przedsiębiorca miał prawo odliczyć podatek VAT za sierpień 2016 r.?

Odpowiedź w tych okolicznościach jest twierdząca. Przedsiębiorca miał prawo, ale koniecznie musi złożyć w urzędzie skarbowym deklarację VAT-R ze wskazaniem sierpnia 2016 r. jako okresu rozliczeniowego.

Z obu przykładów można wysnuć wniosek, że ustawa o VAT dopuszcza sytuację odliczenia VAT na podstawie faktur zakupowych przed złożeniem deklaracji VAT-R w urzędzie, jeśli tylko dokonane zakupy były niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów