0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie przedłużenia gwarancji środka trwałego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nabycie środka trwałego do firmy to spory wydatek - najczęściej do ewidencji trafia sprzęt o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, którego wartość wynosi przynajmniej 3 500 zł. Nic dziwnego, że przedsiębiorcy chcą jak najlepiej zabezpieczyć posiadane przedmioty. Jednym ze sposobów jest przedłużona gwarancja na środek trwały. W związku z tym warto wiedzieć, jak rozliczyć przedłużenie gwarancji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W artykule przedstawiamy rozliczenie przedłużenia gwarancji środka trwałego.

Rozliczenie przedłużenia gwarancji środka trwałego a wartość początkowa

Zgodnie z art. 22g ust.1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy środek trwały zostaje nabyty odpłatnie, za jego wartość początkową przyjmuje się cenę nabycia.

Ważne!

Cena nabycia to kwota należna zbywcy m.in. powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania.

 Do kosztów związanych z zakupem środka trwałego zalicza się koszty:

  • transportu,

  • załadunku i wyładunku,

  • ubezpieczenia w drodze,

  • montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych,

  • opłat notarialnych, skarbowych i innych,

  • odsetek i prowizji.

W związku z powyższym wydatki na przedłużenie gwarancji środka trwałego nie są zaliczane do kosztów bezpośrednio związanych z jego zakupem. Wydatek poniesiony na przedłużenie gwarancji jest związany z eksploatacją i używaniem komputera, który nie zwiększa wartości początkowej środka trwałego. Gwarancja zabezpiecza przedsiębiorcę, uprawniając go do nieodpłatnej naprawy środka trwałego będącego jej przedmiotem. W związku z tym przedłużenie gwarancji środka trwałego można zaliczyć do kosztów podatkowych. Natomiast wartości początkowej nie należy powiększać o ten wydatek.

Rozliczenie przedłużenia gwarancji środka trwałego w kosztach podatkowych

Jak zostało wspomniane wcześniej, przedłużenie gwarancji środka trwałego nie jest wydatkiem bezpośrednio związanym z transakcją zakupu, dlatego też wydatek ten nie będzie powiększał wartości początkowej środka trwałego bez względu na to, czy wykup przedłużenia gwarancji nastąpił przed wprowadzeniem go do środków trwałych, czy też w okresie późniejszym.

Taki wydatek jest księgowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 13 - pozostałe wydatki. W przypadku podatnika, który rozlicza się metodą kasową, wiążąca będzie data wystawienia dokumentu - w takim terminie należy ująć wydatek w kosztach. Przedsiębiorcy rozliczający się metodą memoriałową powinni natomiast zwrócić uwagę na fakt, że przedłużenie gwarancji środka trwałego najczęściej obejmuje okresy w różnych latach podatkowych. W takiej sytuacji konieczne będzie proporcjonalne podzielenie kosztu i przyporządkowanie go do konkretnych lat podatkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów