0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie VAT od mediów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Szczególne rozwiązania w ustawie o podatku od towarów i usług określają moment powstania obowiązku podatkowego oraz zasady odliczania podatku VAT z faktur za media. Chociaż jest to segment usług bardzo powszechnych, to warto wiedzieć jakim wyjątkowym regulacjom podlegają.

Do mediów zaliczamy m.in.:

  • energię elektryczną, cieplną, chłodniczą, gaz,
  • usługi telekomunikacyjne,
  • uzdatnianie i dostarczanie wody za pośrednictwem sieci wodociągowych,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • zamiatanie śmieci i usuwanie śniegu.

Umowy oraz faktury dotyczące dostawy mediów, a także świadczenia w tym zakresie usług, zawierają określony termin płatności, z którym związane jest powstanie momentu obowiązku podatkowego. Zgodnie ustawą o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności z faktury, która dodatkowo powinna zawierać informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. Nie jest to tożsame z faktycznym dokonaniem płatności.

Często w praktyce zdarza się, że faktury za media wystawiane są za kilka okresów, tzw. faktury zbiorcze. Podatnik nie może jednak odliczyć naliczonego podatku za jednym razem. Jeżeli do każdego okresu rozliczeniowego został wskazany odrębny termin płatności, wartość podatku VAT należy rozliczyć, w każdym okresie z osobna. Zgodnie z powyższym, na odliczenie VAT-u nie ma wpływu w tym przypadku data wystawienia faktury, czy data rzeczywistej opłaty zobowiązania.

Warto również przypomnieć, że w sytuacji kiedy nie nastąpiło odliczenie podatku w podanym terminie, podatnik ma możliwość skorzystania z tej opcji w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Przy rozliczeniu miesięcznym - w dwóch kolejnych miesiącach, a przy kwartalnym - w dwóch kolejnych kwartałach.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów