0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ograniczenia wynikające z ryczałtu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przy wyborze zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych jako formy rozliczeń z urzędem skarbowym, przedsiębiorcy często kierują się prostotą prowadzenia ewidencji. Jest tak za sprawą braku możliwości zaliczania wydatków do kosztów podatkowych, ponieważ podstawę opodatkowania stanowią jedynie uzyskane z prowadzonej działalności przychody. Jednak warto zwrócić uwagę na fakt, że dokonywanie rozliczeń w formie ryczałtu ogranicza znacznie zakres możliwych do świadczenia usług.

Kogo obejmuje ryczałt?

Co do zasady prawo do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przysługuje osobom duchownym, osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osiągającym przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach działalności.

Wysokość podatku zależy przede wszystkim od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. Obecnie obowiązujące stawki ryczałtu to:

 • 20% - przy wykonywaniu określonych wolnych zawodów,
 • 17% - wynajem samochodów osobowych lub prowadzenie usług parkingowych,
 • 8,5% - prowadząc działalność gastronomiczną, która obejmuje sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • 5,5% -  wykonując działalność wytwórczą i budowlaną,
 • 3% - świadczenie usług w zakresie handlu i gastronomii.

Ograniczony zakres usług

Ustawodawca wymienił również zakres usług, których świadczenie wyklucza podatników z kręgu uprawnionych do rozliczania się w formie ryczałtu od przychodów. Szczegółowy wykaz wszystkich wyłączeń został przedstawiony w drugim załączniku do Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wśród nich można wymienić m.in. usługi:

 • doradztwa w zakresie zarządzania lasem,
 • realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli, rozdzielczych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
 • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
 • magazynowania i przechowywania cieczy i gazów,
 • licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.,
 • licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych,
 • związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
 • agencji informacyjnych,
 • finansowe i ubezpieczeniowe,
 • reklamowe,
 • prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego,
 • tłumaczeń pisemnych i ustnych,
 • architektoniczne i inżynierskie,
 • badań i analiz technicznych,
 • w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałe usługi w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • detektywistyczne i ochroniarskie z wyłączeniem: robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem,
 • kulturalne i rozrywkowe,
 • bibliotek, archiwów, muzeów,
 • związane ze sportem, rozrywką i rekreacją.

Jak widać, wykaz usług, których świadczenie pozbawia podatnika do rozliczania się na zasadach ryczałtu obejmuje wiele czynności. Zatem decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej, warto wcześniej upewnić się, czy opodatkowanie ryczałtem w danej sytuacji jest w ogóle możliwe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów