0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Grudniowa zaliczka na podatek dochodowy - jak jej nie płacić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Do 20 stycznia 2014 roku podatnicy mają obowiązek rozliczyć się z ostatniej zaliczki na podatek dochodowy za rok 2013. Mogą jednak uniknąć tej konieczności, składając do tego dnia zeznanie roczne, podsumowujące miniony rok.

Już po raz drugi przedsiębiorcy zamiast opłacać podwójnej zaliczki w grudniu (za listopad) mogą opłacić zaliczkę za grudzień do 20 stycznia 2014 roku. Co jednak istotne, mogą również całkowicie uniknąć obowiązku jej płacenia na rzecz wcześniejszego złożenia deklaracji rocznej. Zamiast czekać z deklaracją roczną do ostatniej chwili, czyli do końca kwietnia 2014 roku, z fiskusem można rozliczyć się już w styczniu.

Grudniowa zaliczka na podatek a złożenie deklaracji w styczniu

Nie. Jako że rok 2012 był pierwszym, w którym zniesiono obowiązek zapłaty podwójnej zaliczki (czyli wcześniej była to dwukrotna wartość zaliczki za listopad płatna do 20 grudnia na rzecz braku zaliczki za grudzień), pojawiały się liczne wątpliwości interpretacyjne. Niektórzy doszli do wniosku, że aby uniknąć płacenia zaliczki za grudzień, wystarczy w styczniu złożyć zeznanie roczne w urzędzie, a należny podatek opłacić w terminie ostatecznym, czyli 30 kwietnia. Nic bardziej mylnego… Odważne wnioski ukrócił już w lutym 2013 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, wydając indywidualną interpretację (IPTPB1/415-682/12-2/MAP), w której wskazano:

“Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz wyżej cytowane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni, aby nie podlegać obowiązkowi wpłaty zaliczki za czwarty kwartał 2012 r. winna, zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do dnia 21 stycznia 2013 r. złożyć zeznanie podatkowe oraz dokonać zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania. Wyżej wskazane warunki winny zostać spełnione łącznie. Dodać jednocześnie należy, iż sformułowanie >>dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 4<< nie oznacza, że w sprawie znajdzie zastosowanie art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatek wynikający z zeznania złożonego do dnia 21 stycznia 2013 r. płatny będzie do dnia 30 kwietnia 2013 r.”

Oznacza to, że aby uniknąć opłacenia zaliczki za grudzień do dnia 20 stycznia 2014 roku, należy złożyć PIT roczny i równocześnie uiścić należny budżetowi podatek.

Jakie są zalety złożenia deklaracji rocznej do dnia 20 stycznia 2014 roku?

Szybsze złożenie zeznania rocznego może dać korzyści w postaci oszczędności. Takie postępowanie opłaca się szczególnie podatnikom, którzy uzyskują z prowadzonej działalności wysokie dochody (przekraczając pierwszy próg podatkowy), a jednocześnie pozostają w związku małżeńskim, w którym partner osiąga niskie dochody lub nie ma ich wcale. Wówczas, gdy możliwe jest dokonanie wspólnego rozliczenia rocznego małżonków, złożenie PIT do dnia 20 stycznia może przynieść oszczędności poprzez obniżenie dochodu do opodatkowania do pierwszego progu podatkowego. Nastąpi to, gdy połowa z sumowanych dochodów małżonków będzie niższa niż 85.528 zł (stawka podatku wówczas wyniesie 18%). Należny podatek z rozliczenia rocznego może być w takiej sytuacji niższy niż wyliczony jako zaliczka na podatek za grudzień z samej działalności gospodarczej.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Złożenie zeznania wcześniej niż w kwietniu 2014 roku przynosi również korzyść podatnikom, którzy w ciągu roku wygenerowali nadpłatę podatku. Szybsze złożenie deklaracji rocznej to bowiem szybszy zwrot podatku na konto podatnika.

Kolejna zaleta to możliwość wykorzystania ulg podatkowych w zeznaniu rocznym, które mogą wpłynąć na obniżenie podatku należnego do zapłaty. Zaliczki okresowej przedsiębiorca nie pomniejszy o ulgi do odliczenia.

Ostatnia z kwestii to różnica remanentowa. Jeżeli wartość remanentu końcowego jest mniejsza od wartości remanentu początkowego, dochód wyliczony narastająco obniża się o wynikającą z porównania remanentów różnicę. Jeżeli jednak sytuacja będzie odwrotna, czyli remanent końcowy przewyższy wartość remanentu początkowego, należy pamiętać, że różnica zwiększa dochód, a więc wpłynie też na zwiększenie podatku.

Kiedy nie warto składać deklaracji podsumowującej PIT w styczniu?

Jeżeli charakter prowadzonej działalności sprawia, że na początku roku 2014 dosyłane będą jeszcze faktury dotyczące roku 2014 lub też przedsiębiorca przewiduje dokonywanie korekt, powinno się jednak wstrzymać ze składaniem deklaracji do czasu, aż sprawy podatkowe dotyczące roku 2013 zostaną zamknięte. Wówczas obowiązkowym jest opłacenie, w terminie do 20 stycznia 2014 roku, zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2013.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów