0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jaka forma opodatkowania firmy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Istnieją sytuacje, w których wykonywanie pewnych czynności na rzecz pracodawcy może okazać się mniej opłacalnie, niż w przypadku pracy na własny rachunek. Rezygnując z etatu na rzecz własnej działalności, warto wiedzieć, że nie zawsze równie dostępna jest każda forma opodatkowania firmy. Dowiedz się więcej czytając nasz artykuł!

Opodatkowanie według stawki liniowej

Rozpoczynając prowadzenie własnej firmy, jedną z możliwości jest wybór opodatkowania dochodów z tytułu działalności podatkiem liniowym według stawki 19%. W tym celu należy złożyć do 20 stycznia roku podatkowego stosowne pisemne oświadczenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zakładając działalność w trakcie trwania roku - należy dokonać zgłoszenia za pomocą formularza CEIDG-1, a jeżeli podatnik nie skorzysta z tego rozwiązania, będzie musiał również złożyć pisemne oświadczenie do urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Opóźnienie lub zmiana w ciągu roku, nie jest dopuszczalna.

Wyjątek, gdzie zastosowano wyłączenie z możliwości opodatkowania podatkiem liniowym istnieje w przypadku podatników oraz wspólników spółek osobowych, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które wykonywali bądź wykonują w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Jednak przepisy nie zakazują w tej sytuacji zastosowana metody liniowej od następnego roku podatkowego, nawet jeżeli zakres prowadzonej działalności będzie pokrywał się z zakresem wykonywanym w ramach byłej pracy na etacie.

W przypadku nie stosowania się do powyższych regulacji, podatnik może utracić prawo do rozliczania się podatkiem liniowym.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, jeżeli przed rozpoczęciem prowadzenia przedsiębiorstwa podatnik wykonywał w danym roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy czynności wchodzące w zakres ich własnej działalności gospodarczej, na podstawie stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy nie może skorzystać z prawa do opodatkowania ryczałtem. Zatem, jeżeli przedsiębiorca zamierza świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy pokrywające się z zakresem obowiązków pracowniczych, musi odczekać pełny rok podatkowy.

Niezłożenie oświadczenia świadczy o zasadach ogólnych

Dostępne formy opodatkowania firmy przewidują przepisy ustawy o PIT oraz ustawy o podatku ryczałtowym. Do pierwszej należą: zasady ogólne (skala podatkowa), podatek liniowy wg stawki 19%, natomiast w drugiej znajdują się ryczałt ewidencjonowany oraz karta podatkowa.

Składając formularz CEIDG-1 należy również złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania, które jest jego integralną częścią. Jeżeli podatnik nie zadeklaruje, w jakiej formie będzie dokonywał rozliczeń z urzędem skarbowym, wówczas będzie musiał stosować skalę podatkową.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów