0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym jest elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Elektroniczne postępowanie upominawcze - co to jest? 

EPU (elektroniczne postępowanie upominawcze) stanowi jedno z podstawowych postępowań w zakresie odzyskiwania należności od dłużników. Takie postępowanie obowiązuje już od 1.01.2010 r. Do rozpoznania w tym postępowaniu kierowane są głównie sprawy mało skomplikowane - takie jak odzyskiwanie należności z tytułu niezapłaconej faktury. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw (czyli takich o bardziej rozbudowanym stanie faktycznym) e-sąd skieruje taką sprawę do rozpoznania przez sąd w zwykłym trybie.

Elektroniczne postępowanie upominawcze - zalety

Niemniej dochodzenie swoich należności tym sposobem niesie wiele korzyści, min.:

1. nie ma konieczności składania pozwu, czy też innych pism i załączników w formie papierowej, gdyż wszystko odbywa się w formie elektronicznej, jest to niewątpliwie duże udogodnienie w dzisiejszych,

2. system za pomocą formularza w łatwy sposób pozwala stworzyć e-pozew,

3. znacznie niższe koszty w porównaniu do zwykłego postępowania - opłata wynosi 5% przedmiotu wartości sporu, w EPU tylko 1,25% (nie mniej niż 30 zł),

4. szybkość postępowania – elektroniczne postępowanie upominawcze jest znacznie szybsze niż tradycyjne postępowanie przez sądem,

5. nie ma konieczności składania wniosku o uzyskanie klauzuli wykonalności, gdyż po uzyskaniu nakazu zapłaty sąd automatycznie ją nadaje,

6. jeśli mamy już klauzulę wykonalności, za pomocą konta w e-sądzie możemy złożyć wniosek egzekucyjny do komornika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów