0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym jest EPU, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze?

Wielkość tekstu:

Egzekucja na podstawie tytułu wykonawczego wydanego w EPU (elektroniczne postępowanie upominawcze) w swojej istocie niczym nie rożni się od zwykłego postępowanie egzekucyjnego. Jedynie ze względu na to, że klauzula wykonalności jest w formie elektronicznej, skutkuje to prowadzeniem postępowania w innej formie.

Elektroniczne postępowanie upominawcze - cel funkcjonowania

Jednym z celów wprowadzenia możliwości dochodzenia swoich roszczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest niewątpliwie odciążenie sądów powszechnych z natłoku prowadzonych spraw. Głównie do EPU trafiają sprawy mniej skomplikowane, nie wymagające przeprowadzania postępowania dowodowego i nie przewidujące konieczności stawiennictwa stron. Kolejnym celem, który należy wymienić jest z pewnością zapewnienie skutecznego i znacznie szybszego odzyskiwania wierzytelności. Ważną kwestią do zapamiętania jest, że w elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą zostać przeprowadzone tylko sprawy, które zostały zainicjowane wnioskiem powoda. 

Elektroniczne postępowanie upominawcze - przebieg

Dla lepszego zobrazowania całego przebiegu postępowania, rozważmy dwa przypadki, kiedy zostaje wszczęte elektroniczne postępowanie upominawcze:

  1. Nie wymagający zakładania konta na platformie EPU -  w tym przypadku wystarczy, aby wierzyciel posiadał tytuł wykonalności w formie elektronicznej (jeżeli pełnomocnik wierzyciela również nie posiada konta na platformie elektronicznego postępowania upominawczego, wystarczy żeby wierzyciel posiadał wydruk potwierdzający posiadanie tytułu wykonawczego). Posiadany wydruk potwierdzający posiadanie tytułu wykonawczego należy złożyć wraz z wnioskiem egzekucyjnym w kancelarii komornika. Następnie komornik może już wszcząć postępowanie egzekucyjne (komornik jest zobowiązany do sporządzenia adnotacji iż egzekucja odbywa się w systemie EPU).

  2. Poprzez założenie konta w e-sądzie na stronie internetowej www.e-sad.gov.pl.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów