0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dopłata do czynszu dla najemców – kto otrzyma 1500 zł?

Wielkość tekstu:

Rząd stworzył nowy projekt, który zakłada dopłatę do czynszu dla wynajmujących mieszkania. Czy każdy wynajmujący otrzyma takie wsparcie? Kto może liczyć na dofinansowanie? Ile będzie wynosić dopłata do czynszu dla wynajmujących? Wyjaśniamy w artykule!

Kto może liczyć na dopłatę? 

W sejmie przedłożono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Najistotniejsza ze zmian dotyczy wprowadzenia dopłaty do czynszu dla wynajmujących mieszkania. Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem takie wsparcie będzie mogło zostać przyznane najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zwanych dalej „najemcami”, jeżeli spełnią oni następujące warunki: 

  • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.; 

  • najemca był najemcą lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 r.; 

  • najemcy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę.

Poza przedstawionymi warunkami trzeba będzie również spełnić inne kryteria. Warunkiem otrzymania dopłaty jest bowiem także metraż mieszkania. W przypadku samotnej osoby mieszkanie nie może być większe niż 35 mkw., a przy dwóch osobach – 40 mkw.; w przypadku trzech lokatorów powierzchnia nie może być z kolei większa niż 45 mkw., a w przypadku czterech – 55 mkw. Jeżeli natomiast w lokalu mieszka pięć osób, metraż nie może być większy niż 65 mkw.

Z dodatku będą mogli skorzystać zarówno mieszkający w lokalach komunalnych, spółdzielczych, jak i z puli i towarzystw budownictwa społecznego. O państwową pomoc będą mogli starać się również wynajmujący mieszkania od osób prywatnych i firm. Ważne, aby osoba wynajmująca posiadała tytuł prawny do zajmowanego lokalu, czyli umowę najmu lub podnajmu. 

Ile wynosi dopłata do czynszu?

Maksymalna wysokość dopłaty będzie stanowić 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, przy czym nie więcej niż 1500 zł miesięcznie. Jednocześnie projekt ustawy zakłada, że jeżeli miesięczny czynsz opłacany przez najemcę jest wyższy niż w dniu 14 marca 2020 r., to wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę ustalana będzie według stanu na dzień 14 marca 2020 r. Dysponentem środków będą gminy, a zatem wszyscy zainteresowani powinni wnioskować o dopłaty właśnie w swoich gminach.

Dodatki mieszkaniowe powiększone o dopłatę przyznawane będą na wnioski składane między 1 lipca a 31 grudnia 2020 r. Dopłaty do mieszkań będą wypłacane z mocą wsteczną – od daty wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, czyli od 13 marca.

Dopłata do czynszu – podsumowanie

Wsparcie dla wynajmujących mieszkania ruszy najprawdopodobniej w lipcu. Dopłata do czynszu dla wynajmujących ma wynosić maksymalnie 1500 zł i ma być wypłacana z mocą wsteczną. Nie każdy wynajmujący otrzyma pomoc – aby ją uzyskać, trzeba spełnić kryteria dochodowe, liczy się też metraż wynajmowanego mieszkania. Dopłaty do czynszu nie będą przyznawane automatycznie – należy o nie wnioskować w urzędzie gminy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów