0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie zmiany w przepisach podatkowych od 1 lipca 2020?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sejm przyjął część poprawek Senatu obejmujące zmiany w przepisach podatkowych w zakresie podatków dochodowych, VAT i ordynacji podatkowej. Dotyczą one m.in. wystawiania PIT-40A, stosowana Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług czy przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej. Większość z nowych przepisów wejdzie w życie już 1 lipca. Przeczytaj o zmianach w przepisach podatkowych!

Nowelizacja ustaw podatkowych ma na celu ułatwienie podatnikom wywiązywanie się z obowiązków i zmniejszenie ilości sporów między organami podatkowymi. Jak powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski: “Nowe przepisy wyeliminują wątpliwości, które pojawiły się w praktycznym stosowaniu przepisów podatkowych. Dostosowują też obowiązujące regulacje do zmieniającej się rzeczywistości, np. w zakresie możliwości przesyłania paragonów do klienta w formie elektronicznej”. 

Zmiany w przepisach podatkowych - PKWiU

Jedną z ważniejszych zmian jest dostosowanie regulacji do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r. Celem jest przyporządkowanie nowych symboli i nazw grupowań PKWiU, bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych.

Zmiany w przepisach podatkowych - rozliczanie rent

Wychodząc naprzeciw postulatom ZUS, poszerzono katalog przypadków, kiedy to organ rentowy będzie zwolniony z obowiązku sporządzania rocznego obliczenia podatku. Zmiana ta ma na celu poprawić ich sytuację, ponieważ zostanie ograniczona liczba podatników, dla których będzie sporządzany PIT–40A. Dzięki temu podatnik otrzyma od organu rentowego PIT-11, na podstawie którego system w ramach usługi Twój e-PIT, automatycznie wygeneruje zeznanie lub podatnik złoży je samodzielnie.

Ponadto, planowane zmiany w przepisach podatkowych dotyczą składania wniosku o niepomniejszanie przez organ rentowy zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Dzięki temu raz złożony wniosek będzie obowiązywał aż do jego odwołania.

Zmiany w przepisach podatkowych - w VAT i płatnościach

Dość sporym ułatwieniem, jakie wprowadzają zmiany w przepisach podatkowych w VAT, będzie możliwość przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony sposób. 

Wprowadzone zmiany w przepisach podatkowych zniosą także obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Solidarnościowy z tytułu stypendium doktoranckiego otrzymywanego przez doktorantów.

Przedstawione zmiany w przepisach podatkowych mają wejść w życie 1 lipca 2020 r. Wyjątkiem są zmiany dostosowawcze w zakresie PKWiU, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów