0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dwa rodzaje upadłości dłużnika

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Postępowanie upadłościowe, zostaje wszczynane, gdy przedsiębiorstwo okaże się niewypłacalne. W takim przypadku wszyscy wierzyciele zadłużonej firmy występują z roszczeniami.

Rodzaje upadłości

Wyróżniamy dwa rodzaje upadłości, które pokrótce scharakteryzujemy poniżej. Jednakże efekt przeprowadzenia obu rodzajów postępowań jest taki sam tzn. spłata zadłużenia wobec wierzycieli. 

Czym jest upadłość układowa?

Upadłość układowa – jak sama nazwa wskazuje, w trybie postępowania układowego dochodzi do zawarcia układu. Taki układ oczywiście zawierany jest pomiędzy dłużnikiem (przedsiębiorstwem niewypłacalnym) i wierzycielem. Aby można było przeprowadzić takie postępowanie, dłużnik ma obowiązek wykazania (uprawdopodobnienia) że wszyscy jego wierzyciele dzięki temu postępowaniu zostaną zaspokojeni w znacznie większym stopniu aniżeli w przypadku postępowania upadłościowego obejmującego likwidacje majątku dłużnika. Jednak to nie wszystko. Także postawa (zachowanie)dłużnika musi jednoznacznie wskazywać, że jest on w stanie dotrzymać układu. Upadłośćukładowa jest korzystną formą upadłości z punktu widzenia niewypłacalnego przedsiębiorstwa, ponieważ w takim przypadku dłużnik nadal może kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej bez względu na toczące się postępowanie. Fundamentalnym warunkiem zawarcia układu jest jego zaakceptowanie przez wszystkich wierzycieli (odbywa się to w formie głosowania) a następnie zatwierdzone przez sąd.

Czy jest upadłość likwidacyjna? 

Upadłość likwidacyjna - ta forma postępowania upadłościowego ukierunkowana jest na sprzedaż majątku niewypłacalnego przedsiębiorcy. Dzięki pieniądzom uzyskanym ze sprzedaży majątku dłużnika, zaspokojone zostaną roszczenia wierzycieli. Cały proces sprzedaży jest dość skomplikowany i składa się na niego szereg czynności. Najpierw komornik dokonuje zajęcia majątku dłużnika. Majątek taki zostaje zabezpieczony i poddany do zarządu wyznaczonemu syndykowi masy upadłościowej, który dokonuje odpowiedniego spisu inwentarza wraz z oszacowanie całej masy upadłości. Już w tym momencie, dłużnik traci możliwość decydowania o swoim majątku i nie ma wpływu na swoją firmę. Następnie syndyk sporządza plan likwidacyjny, w którym szczegółowo opisuje, jak będzie odbywała się sprzedaż majątku upadłego warto mieć na uwadze, iż jeszcze przed rozpoczęciem całego procesu likwidacji, syndyk może sprzedać ruchomości, jeśli potrzebne są środki na pokrycie kosztów postępowania. Z uwagi na nieodwracalne i dość radykalne rozwiązania, upadłośćlikwidacyjna przeprowadzana jest tak jakby w ostateczności to znaczy, gdy wszystkie inne dotychczasowe działania niewypłacalnego przedsiębiorcy nie dały stosownych podstaw dla jego wiarygodności oraz rzetelności w wykonaniu układu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów