0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Postępowanie upadłościowe a umorzenie długów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umorzenie długów w postępowaniu upadłościowym - kiedy do niego dochodzi? 

Gdy upadły jest powodem, upadłość likwidacyjna wiąże się z zawieszeniem procesu o wierzytelność do momentu podjęcia decyzji przez o wstąpieniu do postępowania. W przypadku, gdy to upadły jest pozwanym, postępowanie takie ulega umorzeniu

Gdy upadły jest powodem

W takim przypadku sąd zawiesza postępowanie z urzędu, na co służy także zażalenie złożone przez drugą stronę. Zawieszenie wywołuje skutki od daty ogłoszenia o upadłości. W przypadku, gdy sąd wydawał jakieś orzeczenia, nie mając wiedzy o upadłości, zostają one uchylone z urzędu. Od momentu ogłoszenia upadłości postępowanie sądowe o wierzytelność może być dalej prowadzone tylko przez syndyka, ponieważ z chwilą ogłoszenia upadłości, upadły traci prawo do zarządzania i korzystania ze swojego majątku oraz wierzytelnością, gdyż stanowią one przedmioty postępowania sądowego.

Gdy upadły jest pozwanym

Natomiast, gdy zostaje ogłoszona upadłość w trakcie postępowania sądowego o wierzytelność, gdzie upadły jest pozwanym, sąd umarza postępowanie z urzędu. W sytuacji, gdy po umorzeniu postępowania sądowego dojdzie w ramach postępowania upadłościowego do odmowy uznania wierzytelności, powód może ponownie wytoczyć powództwo o tę wierzytelność przed sąd cywilny. W takiej sytuacji, powództwo wytacza się przeciw syndykowi masy upadłości upadłego, o czym stanowi art. 144 Prawa upadłościowego i naprawczego. Z tego wynika, że ustawa o prawie upadłościowym i naprawczym oraz kodeks postępowania cywilnego uprzywilejowują wierzyciela.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów