0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czynsz za parking w kosztach jednostki gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy w działalności wykorzystują samochód, ponoszą mnóstwo wydatków z nim związanych. Jednak w przypadku niektórych z nich możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wywołuje wątpliwości. Tak też jest w przypadku wydatków poniesionych na czynsz za parking dla pojazdu. Czy można go zaliczyć do kosztów podatkowych? Odpowiadamy poniżej.

Wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodów

W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, jakie wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych, konieczne jest zapoznanie się z definicją kosztów uzyskania przychodów.

Tak więc do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT. By jednak poniesione wydatki mogłyby być zaliczone do kosztów podatkowych, muszą mieć związek z prowadzoną działalnością.

Wydatki związane z samochodem w kosztach podatkowych

Mając na względzie powyższą definicję kosztów podatkowych, można stwierdzić, że niektóre wydatki związane z użytkowaniem samochodu w firmie bez wątpienia można zaliczyć do kosztów podatkowych. Zalicza się do nich m.in. te na:

  • zakup samochodu firmowego,

  • zakup paliwa do pojazdu wykorzystywanego w działalności,

  • zakup części do pojazdu wykorzystywanego w działalności,

  • opłaty za autostradę.

Jednak czynsz za parking dla samochodu nie jest typowym kosztem, który bez zastanowienia można zaliczyć do kosztów podatkowych. Czy więc wydatek ten można zaliczyć do kosztów podatkowych?

Czy czynsz za parking można zaliczyć do kosztów podatkowych?

W sytuacji, gdy przedsiębiorca posiada siedzibę swojej działalności poza miejscem zamieszkania, oczywiste jest, że musi dojechać do miejsca prowadzonej działalności. Jeśli więc dojeżdża samochodem, miejsce postojowe będzie mu niezbędne.

Należy tutaj również zwrócić uwagę na art. 23 ust.1 ustawy o PIT, wskazującym wydatki, których nie ma możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych - czynsz za parking nie został wśród nich wymieniony.

Chociaż czynsz za parking nie przekłada się bezpośrednio na osiągnięcie przez firmę przychodów, co jest warunkiem zaliczenia do kosztów podatkowych danego wydatku, to umożliwia przedsiębiorcy prowadzenie działalności. Ponadto, pozostawiając samochód na zabezpieczonym parkingu, przedsiębiorca chroni go przed zniszczeniem, a także zmniejsza ryzyko kradzieży pojazdu.

Jeśli więc samochód będący składnikiem majątku firmy przedsiębiorca parkuje w pobliżu siedziby firmy, czynsz za parking może zaliczyć do kosztów podatkowych.

Opłatę za czynsz za parking księguje się w Księdze Przychodów i Rozchodów w kolumnie nr 13 jako Pozostałe wydatki.

Czynsz za parking a odliczenie 50% VAT od samochodu

W kwestii możliwości odliczenia podatku VAT od czynszu za parking, odliczenie to zależne jest od rodzaju samochodu oraz sposobu jego wykorzystywania w firmie. Zazwyczaj pojazdem wykorzystywanym w działalności gospodarczej jest samochód osobowy wykorzystywany zarówno w firmie, jak i prywatnie. Od takiego samochodu przedsiębiorcy przysługuje odliczenie 50% podatku VAT. W związku tym, jeśli przedsiębiorca wykorzystuje samochód osobowy w użytku mieszanym i opłaca czynsz za parking, to od tego wydatku przysługuje mu odliczenie 50% podatku VAT.

Czynsz za parking a odliczenie 100% VAT od pojazdu

Jednak w niektórych sytuacjach możliwe jest odliczenie 100% podatku VAT od czynszu za parking. Jest to możliwe w przypadku samochodów wykorzystywanych wyłącznie do celów działalności, które zostały zgłoszone na VAT-26 i do których prowadzona jest kilometrówka.

Ponadto dotyczy to sytuacji, gdy:

  • przedsiębiorca posiada kilka samochodów, w tym również te z możliwością odliczania 100% VAT,

  • miejsce parkingowe, za które opłaca czynsz może służyć przedsiębiorcy, pracownikom, czy też kontrahentom.

W takim przypadku czynsz za parking traktowany jest jako ogólny wydatek związany z prowadzoną działalnością. Nie jest on odnoszony bezpośrednio do konkretnego pojazdu.

Potwierdza to interpretacja indywidualna nr IPPP1/4512-220/16-2/EK z dnia 7 kwietnia 2016 r., wydana przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w której przedstawił swoje stanowisko - w przypadku wydatków Spółki ponoszonych na wynajem powierzchni biurowej wraz z wynajętymi miejscami parkingowymi, ponoszonych łącznie na poszczególne składniki najmu, gdzie do najmowanych miejsc parkingowych nie są przypisane konkretne samochody,nie ma zastosowania ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86a ustawy, gdyż wydatki te stanowią koszty ogólne związane pośrednio z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Jak wskazał Wnioskodawca z wynajmowanych miejsc parkingowych korzystać będą pracownicy Spółki oraz klienci Spółki, ponadto w umowie najmu nieruchomości brak jest zapisu, że konkretne pojazdy mają być parkowane na konkretnie najmowanych miejscach parkingowych.

Takie samo stanowisko przedstawia interpretacja indywidualna nr IPPP3/4512-508/15-2/ISZ z dnia 7 września 2015 r. - Z treści wniosku wynika, że wynajem miejsc parkingowych (podziemnych i naziemnych) nie jest wydatkiem ściśle związanym z pojazdami służbowymi Spółki. Wobec tego, w przypadku tych wydatków, nie ma zastosowania ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86a ustawy.

Zatem, wydatki ponoszone na wynajem (…) stanowią ogólne wydatki związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością. Wydatki te maja związek pośredni z uzyskaniem przez Spółkę obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług.

Tym samym, z uwagi na wykorzystywanie poniesionych wydatków na wynajem poszczególnych nieruchomości wraz z przynależnymi do nich miejscami parkingowymi, do czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w myśl przepisów art. 86 ustawy.

Jak wynika z powyższego, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych czynsz za parking samochodu wykorzystywanego w prowadzonej działalności. Jednak możliwość odliczenia podatku VAT od tego wydatku zależna jest sposobu wykorzystania pojazdu w firmie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów