0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy pracownik może przesunąć zaplanowany urlop wypoczynkowy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie może się zrzec. Zdarza się jednak, że pracownikowi niespodziewanie coś wypadnie i chciałby przełożyć ustalony wcześniej termin urlopu. Czy istnieje taka możliwość? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy twój pracownik może przesunąć zaplanowany urlop wypoczynkowy na inny termin.

Plan urlopów

Pracownicy udają się na urlop wypoczynkowy zgodnie z planem urlopów ustalonym i ogłoszonym przez pracodawcę. Jest on wiążący zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Jednak należy mieć na uwadze, że harmonogram urlopów nie jest bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy. Oznacza to, że istnieją szczególne sytuacje określone w Kodeksie pracy, kiedy termin urlopu wypoczynkowego pracownika może się zmienić zarówno z woli pracownika, jak i pracodawcy.

Przyczyny usprawiedliwiające nieobecność w pracy a urlop wypoczynkowy

Za ważne przyczyny przesunięcia urlopu uznaje się okoliczności, których wystąpienie uniemożliwia wypoczęcie w trakcie planowanego urlopu wypoczynkowego. Istotne jest, aby okoliczności te wystąpiły dopiero po ustaleniu planu urlopów przez pracodawcę.

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca zobowiązany jest przesunąć urlop wypoczynkowy na termin późniejszy, jeśli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
  • urlopu macierzyńskiego.

Część urlopu niewykorzystaną z ww. powodów pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym. Obowiązek przesunięcia terminu urlopu nie zależy w tym przypadku od pracownika. Jeśli wystąpią ww. okoliczności, pracodawca sam podejmuje decyzję o przełożeniu odbycia urlopu. Niewykorzystany urlop wypoczynkowy, zgodnie z przepisami, powinien zostać udzielony do 30 września roku następnego. W przypadku takiego obowiązkowego przesunięcia terminów, późniejsza data rozpoczęcia urlopu ustalana jest pomiędzy pracownikiem i pracodawcą.

Zmiana terminu urlopu - na wniosek

Tak samo jak urlop wypoczynkowy jest udzielany z uwzględnieniem wniosku pracownika, tak też przełożenie urlopu na inny termin można postulować za pomocą odpowiedniego wniosku. Musi być on oczywiście odpowiednio umotywowany. Pracodawca każdy podobny wniosek musi rozpatrzeć indywidualnie, odnosząc się bezpośrednio do sytuacji danego pracownika.

Ponadto również z woli pracodawcy może nastąpić przesuniecie terminu urlopu. Jest to możliwe z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów