0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Elektroniczna egzekucja z rachunku bankowego dłużnika

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kiedy wejdzie w życie elektroniczna egzekucja rachunku bankowego? 

Już niedługo zasady zajmowania przez komorników sądowych kont bankowych dłużników ulegną poważnej zmianie, a wszystko za sprawą przyjętej przez Sejm noweli procedury cywilnej, która wprowadziła elektroniczną egzekucję z rachunku bankowego, oraz nowe zasady składania skargi na czynności komornika.  Nowe przepisy obowiązywać będą od 8 września 2016 roku.

W jakim celu została wprowadzona elektroniczna egzekucja?  

Głównym celem dla jakiego wprowadzone zostaną nowe przepisy jest dostosowanie ogólnie pojętego całego postępowania cywilnego do nowych technologii. Wobec tego procedura sądowa a w szczególności procedura egzekucyjna, została w dużej części przeniesiona do tzw. „rzeczywistości wirtualnej”. Wprowadzone zmiany umożliwiają komornikom za pomocą Internetu przeprowadzanie licytacji nieruchomości, oraz zajmowanie rachunków bankowych dłużników, przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne.

Gdzie będzie odbywał się proces elektronicznego zajęcia rachunku? 

Cały proces elektronicznego zajęcia rachunku bankowego dłużnika odbywał się będzie za pomocą utworzonego system teleinformatycznego. Bez wątpienia taki zabieg umożliwi lepszą komunikację i sprawniejsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego, oraz przyspieszy zajmowanie rachunków bankowych dłużników. Jednakże aby komornik mógł dokonać zajęcia konta przez Internet zarówno on jaki i banki zostaną zmuszeni  (przez przyjętą nowelę) do założenia kont w specjalnie przygotowanym systemie teleinformatycznym. Utworzenie takiego systemu można uznać za realizacją zgłaszanych od dawna przez komorników postulatów w sprawie przyspieszenia wymiany informacji związanych z wykonywaniem zajęć wierzytelności z rachunków bankowych.  Zgonie z nowymi przepisami, każde zawiadomienia komornika sądowego oraz wszystkie oświadczenia banku będą składane w postaci elektronicznej. Wspomniany powyżej system teleinformatyczny, który dokonuje doręczeń elektronicznych pomiędzy komornikiem a bankiem nie będzie niestety systemem nieodpłatnym. Koszty związane z jego działaniem będą pokrywane przez podmioty, które z niego korzystają czyli w tym przypadku komornicy, oraz banki. Rozwiązanie w tym przedmiocie stanowi zaliczenie kosztów dostępu do systemu do wydatków ponoszonych w toku postępowania  egzekucyjnego.

Po wejściu w życie nowych regulacji, wierzyciele zostaną zwolnieni z obowiązku wskazania sposobu egzekucji we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel będzie mógł jedynie wskazać te sposoby egzekucji, których przeprowadzenia by nie chciał.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów