0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ewaluacja szkoleń - kiedy ją przeprowadzić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Coraz częściej pracodawcy zwracają uwagę na ewaluację szkoleń. Ocena przeprowadzonych kursów jest ważna, ponieważ wskazuje, czy pracownicy nabyli nową wiedzę, praktyczne umiejętności oraz zwiększyli swoje kompetencje w danej dziedzinie. Czy jedna zawsze możliwe jest zmierzenie efektów organizowanych prezentacji, seminariów i prelekcji? W jakim okresie należy dokonać ewaluacji przeprowadzonych szkoleń? Co zrobić z otrzymanymi wynikami?

Ewaluacja szkoleń – kto ją przeprowadza?

W dużych organizacjach ewaluacją szkoleń zajmują się działy HR. Czasami zdarza się także, że w tym celu pozostaje powołana specjalna komórka, której pracownicy zajmują się wyłącznie organizacją oraz oceną przeprowadzanych kursów. Natomiast w małych firmach weryfikacji efektów szkolenia powinien dokonywać sam właściciel. Dzięki temu będzie on potrafił określić, czy poniesiona inwestycja w dokształcenie pracowników się opłaciła.

Ewaluacja szkoleń – w jaki sposób się ją przeprowadza?

Ewaluacja szkoleń składa się z kilku etapów:

 1. badania kwestionariuszowego, badającego reakcję uczestników szkolenia,

 2. testów wiedzy,

 3. obserwacji  nabytych umiejętności,

 4. oceny wzrostu efektywności organizacji jako całości.

Badanie kwestionariuszowe ma na celu zdiagnozowanie postaw i nastawienia pracowników, którzy brali udział w szkoleniu. Uczestnicy wypełniając ankietę, proszeni są na udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące m.in.:

 • sposobu i atrakcyjności przekazywanych treści,

 • przygotowania merytorycznego osoby przeprowadzającej szkolenie,

 • ogólnych odczuć dotyczących prowadzonych spotkań – czy tematyka była interesująca, jaka panowała atmosfera, czy szkolenie w odpowiedniej porze dnia zostało zorganizowane.

Z kolei testy wiedzy mają na celu zweryfikowanie, czy pracownicy rzeczywiście nauczyli się czegoś nowego i poszerzyli swoje kompetencje zawodowe. „Sprawdziany” powinny zostać przygotowane przez osobę, która prowadziła spotkania, gdyż będzie ona orientowała się, co powinni zapamiętać uczestnicy. Testy wiedzy mogą mieć różną formę i zawierać pytania zamknięte, otwarte, case study.

Ewaluacja szkoleń musi także dotyczyć sprawdzenia stopnia nabytych umiejętności. W tym przypadku nie można przeprowadzić zwykłego testu. Pracownicy muszą być poddani obserwacji lub wziąć udział w symulacji, która będzie wymagała wykazania się nowymi kompetencjami. Np. jeśli panie z działu kadr zostały przeszkolone w zakresie zaawansowanej obsługi arkusza kalkulacyjnego, trzeba będzie sprawdzić, czy rzeczywiście radzą sobie z obsługą tego programu.

Szkolenia mają na celu podniesienie ogólnej efektywności w przedsiębiorstwie. Zdobywając nową wiedzę i umiejętności, pracownicy powinni wykorzystać je w praktyce. Dzięki temu powinny zmniejszyć się ilość popełnianych błędów bądź skrócić czas wykonywania pewnych czynności. Przedsiębiorca powinien obserwować, czy inwestycje w zasoby ludzkie przyczyniają się np. do:

 • poprawy poziomu obsługi klienta,

 • wzrostu jakości świadczonych usług,

 • redukcji kosztów,

 • zmniejszenia liczby wypadków,

 • poprawy wyniku finansowego.

Ewaluacja szkoleń – kiedy należy ją przeprowadzić?

Powyżej zostały zaprezentowane kolejne etapy ewaluacji szkoleń. Ocenę każdego z nich należy dokonywać w nieco innym okresie. Na przykład badanie reakcji uczestników powinno się przeprowadzić od razu po zakończeniu ostatniego spotkania. Dzięki temu pracownikom nie umkną z pamięci ich odczucia dotyczące organizowanych kursów. Z kolei testy wiedzy można przeprowadzić nieco później. Jest to nawet wskazane – po miesiącu od szkolenia dobrze jest sprawdzić, czy uczestnicy wciąż pamiętają informacje, które zostały im przekazane.

Z kolei obserwacja nabytych umiejętności może przebiegać równolegle z badaniem kwestionariuszowym oraz testami wiedzy. Osoby odpowiedzialne za ewaluację szkolenia powinny wyrywkowo sprawdzać, czy pracownicy wykorzystują nowe doświadczenia w realizacji codziennych zadań.

Ocena wzrostu efektywności organizacji jako całości to z kolei długookresowy proces. Efektów szkoleń nie należy spodziewać się od razu. Należy mieć na uwadze, że być może dopiero po upływie roku od zorganizowanego kursu poprawią się wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów