0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozliczyć PIT-36?

Wielkość tekstu:

Obowiązek złożenia deklaracji PIT-36 spoczywa na osobach opodatkowanych według skali podatkowej. Ten formularz muszą więc wypełnić podatnicy, którzy choćby część swoich dochodów osiągali bez pośrednictwa płatnika.

Druk ten jest więc przeznaczony przede wszystkim dla osób, które osiągały przychody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, rozliczanej na podstawie progów skali podatkowej 12 i 32%. Zobacz, jak rozliczyć PIT-36.

Kto musi rozliczyć PIT-36?

PIT-36 rozliczają zazwyczaj przedsiębiorcy. Dotyczy on jednak wyłącznie tych osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, w przypadku których jest ona opodatkowana na tak zwanych zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej 12 i 32%.

Oznacza to, że deklaracji tej nie składają przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem ewidencjonowanym, chyba że prowadzą dwie różne działalności i jedna z nich jest opodatkowana na zasadach ogólnych. Druk ten nie jest przeznaczony również dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą liniową.

Deklaracja PIT-36 dotyczy również podatników prowadzących specjalne działy produkcji rolnej na zasadach ogólnych, a także tych, którzy prowadzili nierejestrowaną działalność gospodarczą, mają przychody z innych źródeł opodatkowanych według skali podatkowej lub za granicy.

Jak rozliczyć PIT-36 przez internet?

Zeznanie podatkowe PIT-36 można wypełnić ręcznie i udać się osobiście do Urzędu Skarbowego, aby je złożyć lub wysłać pocztą. Obecnie jednak zdecydowana większość przedsiębiorców wypełnia i przesyła taką deklarację przez internet, ponieważ rozwiązanie to jest dużo bardziej komfortowe i pozwala im zaoszczędzić sporo czasu.

Żeby rozliczyć PIT-36 przez internet, należy najpierw zebrać wszystkie dokumenty za 2022 rok. Następnie na ich podstawie, korzystając ze specjalnego programu do rozliczania PIT lub rządowej usługi Twój e-PIT, należy wypełnić taką deklarację.

Podatnicy, którzy rozliczają PIT-36 przez internet, bardzo często takie zeznanie wypełniają, korzystając z programu do wypełniania PIT-ów. Takie narzędzie krok po kroku przeprowadza użytkownika przez poszczególne etapy i pomaga mu szybko złożyć nie tylko deklarację, ale także wypełnić wszystkie niezbędne załączniki.

Z jego pomocą, bez problemu można odliczyć przysługujące podatnikowi ulgi czy przekazać 1,5% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Jeżeli któreś pole obowiązkowe zostanie puste, wówczas narzędzie to informuje użytkownika o tym, że deklaracja jest niewłaściwie wypełniona i nie może zostać przesłana do Urzędu Skarbowego. Za pośrednictwem programu do wypełnienia PIT-ów można od razu przesłać taki formularz do Urzędu Skarbowego.

Użytkownik wówczas otrzymuje UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które jest potwierdzeniem tego, że deklaracja podatkowa została przesłana do właściwej instytucji we wskazanym terminie. W 2023 roku formularz taki należy dostarczyć do 2 maja.

PIT-36 a rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Podatnicy, którzy chcą rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub jako osoby samotnie wychowujące dziecko, mają możliwość wypełnienia wspólnie deklaracji PIT-36 w sytuacji, kiedy jeden z małżonków prowadzi swoją działalność gospodarczą, a więc zobligowany jest do złożenia formularza PIT-36, a drugi uzyskuje przychody na przykład z w stosunku pracy, a więc dotyczy go formularz PIT-37.

W przypadku łącznego rozliczenia wszelkie dochody należy wykazać na PIT-36. Są jednak sytuacje, kiedy PIT-36 nie można złożyć łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Dotyczą one przypadków, kiedy małżonek lub dziecko uzyskuje przychody, które są opodatkowane na deklaracji PIT-28 (poza przychodami z najmu i dzierżawy) bądź opodatkowane podatkiem tonażowym lub kartą podatkową.

Jakie ulgi można odliczyć na PIT-36?

Osoby, którym przysługują ulgi od podatku i które mają niezbędne dokumenty poświadczające prawo do takich odliczeń, powinny wykazać je w deklaracji PIT-36.

Podatnicy zobligowani do złożenia tego druku, mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej, abolicyjnej, na robotyzację, na zabytki, tworzenie nowego produktu, inwestycje w spółkę alternatywną, terminal płatniczy, związki zawodowe, termomodernizację czy ulgi na badania i rozwój. Mogą odliczyć również ulgę na leki czy rehabilitacyjną, z tytułu krwiodawstwa, przekazanych darowizn oraz na internet.

W rozliczeniu za 2022 rok po raz pierwszy można uwzględnić również 50% kosztów poniesionych na działalność sponsorską. W przypadku kiedy środki te były przekazane na sport, kulturę czy szkolnictwo wyższe, wszystkie wymienione ulgi należy uwzględnić na załączniku PIT-O dołączonym do deklaracji PIT-36.

Artykuł sponsorowany

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów