0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Możliwość wysyłki PIT-28 i PIT-36 podpisem elektronicznym – nowy projekt

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na stronie RCL – Rządowego Centrum Legislacji – pojawiła się publikacja nowego projektu (projekt noweli rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego), w którym znajduje się możliwość wysyłki PIT-28 i PIT-36 podpisem elektronicznym. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, co zawiera nowy projekt!

PIT-28 – kogo dotyczy?

Do wysyłki PIT-28 są zobowiązani podatnicy, którzy wybrali formę rozliczenia na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego. Z ryczałtu mogą skorzystać podatnicy, którzy:

  • generują przychód z pozarolniczej działalności i uzyskali przychody nieprzekraczające 2 000 000 euro (do 31 grudnia 2020 roku 250 000 euro);
  • generują przychód z pozarolniczej działalności oraz rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej i nie rozliczają się w formie karty podatkowej;
  • są osobami duchownymi;
  • generują przychód z tytułu umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o zbliżonym charakterze, jeśli nie są one zawarte w ramach działalności gospodarczej.

Należy pamiętać, że deklarację roczną PIT-28 należy złożyć do 28 lutego. Jeśli 28 lutego przypada na dzień wolny od pracy, deklaracje trzeba wysłać na pierwszy dzień, który przypada po tym terminie. W 2021 roku podatnicy są zobowiązani do wysyłki PIT-28 do 1 marca.

PIT-36 – kogo dotyczy?

Podatnicy, którzy w określonym roku podatkowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą i z tego tytułu rozliczali się na zasadach ogólnych, są zobowiązani do wysyłki deklaracji rocznej PIT-36.

PIT-36 należy złożyć do 30 kwietnia za poprzedni rok. Jeśli 30 kwietnia przypada na dzień wolny od pracy, deklaracje trzeba wysłać na pierwszy dzień roboczy, który następuje po 30 kwietnia. Oznacza to, że podatnicy zobowiązani do złożenia deklaracji rocznej PIT-36 muszą ją wysłać do 30 kwietnia 2021 roku.

Wysyłka PIT-28 i PIT-36 przez internet przed zmianami

Wysyłka deklaracji rocznych PIT-36 i PIT-28 jest możliwa za pomocą podania:

  • imienia i nazwiska podatnika oraz jego NIP-u;
  • daty urodzenia;
  • przychodu za poprzedni rok.

Możliwość wysyłki PIT-28 i PIT-36 podpisem elektronicznym

Nowy projekt przewiduje możliwość wysyłki za pomocą podpisu elektronicznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (straty) PIT-36 oraz zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28. Nowe przepisy wejdą w życie 15 lutego 2021 roku. Od tego dnia zostaną udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową nowe deklaracje roczne, m.in. PIT-36, PIT-28, PIT-38 i PIT-37.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów