0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PIT-36 za rok 2020 nie składa się automatycznie w Twój e-PIT!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Termin na złożenie zeznania podatkowego za 2020 upływa 30 kwietnia br. Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie za pośrednictwem Twój e-PIT, muszą pamiętać o ważnej kwestii, bowiem bez niej deklaracja PIT-36 nie zostanie przekazana terminowo do urzędu. O czym zatem nie wolno zapomnieć?

Akceptacja PIT-36 decydująca przy wysyłce

Podatnicy zobligowani rozliczyć PIT-36 za rok 2020 mogą to zrobić za pośrednictwem Twój e-PIT w terminie do 30 kwietnia br. Należy pamiętać, że deklaracja PIT-36 nie przesyła się automatyczne, tak jak w przypadku PIT-37. Warto zatem upewnić się, czy po sporządzeniu zeznania podatkowego na formularzu PIT-36 za pośrednictwem Twój e-PIT zostały uzupełnione prawidłowo wszystkie dane, a także czy została zaakceptowana deklaracja, ponieważ to akceptacja zeznania decyduje o jej przesłaniu do właściwego urzędu skarbowego.

Niezatwierdzenie PIT-36 w terminie podlega sankcjom

W sytuacji, w której podatnik nie zaakceptuje samodzielnie druku deklaracji PIT-36 oraz nie złoży zeznania za pośrednictwem innego kanału – aniżeli Twój e-PIT – w terminie ustawowym, naruszy przepisy prawa, które obligują go do złożenia zeznania podatkowego zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Niezłożenie zeznania podatkowego w terminie uznawane jest za narażenie podatku na uszczuplenie – czyn ten podlega karze grzywny i/lub pozbawienia wolności w świetle art. 54 KKS.
Podsumowując, aby zeznanie zostało skutecznie złożone w urzędzie skarbowym za pośrednictwem Twój e-PIT, w terminie do 30 kwietnia br. należy samodzielnie zaakceptować zeznanie podatkowe. Czynność ta będzie jednoznaczna z przesyłaniem deklaracji do urzędu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów